LAB

‘Issues voor een integrale aanpak’

‘Issues voor een integrale aanpak’

De omgevingswet vraagt een integrale manier van werken, maar hoe doe je dat? Wij werken met ‘issues’. In ‘issues’ komen samenhangende delen van vraagstukken uit de samenleving samen. Het beleid reageert direct op waar de samenleving mee zit. In plaats van beleid te maken voor maatschappelijke voorzieningen, groenbeheer en sociale problematiek kwamen we met het issue ‘gezonde wijken’, waarin wel tien beleidsvelden op wijkniveau geïntegreerd zijn en die direct aansluiten op activiteiten van bewoners. Allerlei vraagstukken in een toeristisch plattelandsgebied bijvoorbeeld hebben we samengevat in het ‘issue’: ‘de fietser moet zich veilig voelen’. Achter zo’n simpel thema zitten veel sectoren: bevorderen toeristisch recreatief gebruik, terugdringen van landbouwvoertuigen op recreatieve routes, gezondheidsbevordering, woonkwaliteit van het platteland, herinrichting van wegen, duurzaamheidsbeleid door het fietsaandeel in de ‘model split’ te verhogen’.

Verwante artikelen

Deel

Plaats een reactie

${xf.ViewCommentTextBox("Email",200,true,"email")}
${xf.ViewCommentTextBox("WebSite",200,false,"url")}

Categoriën

Trefwoorden