LAB

Hoe worden (burger)krachtlijnen in de samenleving sturend op het omgevingsplan?

Kun je als overheid een rol nemen in het benoemen van inhoudelijke thema’s zonder dat je zelf gelijk ook de uitvoering naar je toetrekt?

Wij denken dat krachtslijnen een belangrijke plek gaan innemen in de omgevingswet en sturend kunnen worden op de inhoud van het omgevingsplan. Het woord krachtslijnen gebruiken we voor de verankering van de doelen in de samenleving. Wij zien de omgevingsvisie en het omgevingsplan als hulpmiddelen om maatschappelijke doelen te realiseren. Maar de processen rondom deze instrumenten kunnen tegelijk de aanleiding zijn om de dynamiek in de samenleving aan te zwengelen. In de omgevingsvisie voor de Kromme Rijnstreek liepen we tegen het vraagstuk aan van waterbuffering. Boeren in de Kromme Rijnstreek (met haar sterke fruitsector) hebben veel water nodig voor irrigatie. Het waterschap is van mening dat de agrariërs dit niet uit het oppervlaktewater of grondwater mogen winnen, maar zelf moeten zorgen voor waterbuffering. Dit is echter een dure oplossing. In de omgevingsvisie kwamen we op het idee om oude meanders van de Kromme Rijn te gebruiken voor collectieve waterbuffering. De agrariërs en het waterschap hebben dit samen opgepakt. Deze krachtslijn heeft een belangrijk effect op de inhoud van het omgevingsplan. Niet het verbod op gebruik van oppervlaktewater moet worden geregeld, maar het verruimen van het gebruik van de oude meanders.

Verwante artikelen

Deel

Plaats een reactie

${xf.ViewCommentTextBox("Email",200,true,"email")}
${xf.ViewCommentTextBox("WebSite",200,false,"url")}

Categoriën

Trefwoorden