LAB

Een nieuwe rol voor internet

Een nieuwe rol voor internet

Hoe kan internet worden ingezet in de nieuwe manier van werken? Internet is al volledig ingeburgerd bij de participatie van bewoners en ondernemers en heeft bewonersparticipatie bij ruimtelijke plannen echt aangevuld. Maar het kan nog beter. Wij zijn volop bezig met experimenten om de deelname nog laagdrempeliger te maken en internet en bijeenkomsten letterlijk aan elkaar te koppelen.
Lees meer
Omgevingsvisie; de plek voor creativiteit!

Omgevingsvisie; de plek voor creativiteit!

Hoeveel creativiteit heb je nodig voor het opstellen van een omgevingsvisie? Een omgevingsvisie zal worden gebruikt om initiatieven te koppelen aan de doelen van de gemeente. Het wordt de basis voor al het maatwerk. Out of the box denken helpt in onze ogen om tot bijzondere oplossingen te komen zonder ruimtelijke conflicten te veroorzaken.
Lees meer
Van het betrekken van de samenleving naar een betrokken overheid

Van het betrekken van de samenleving naar een betrokken overheid

De samenleving krijgt veel aandacht in de omgevingswet, maar hoe activeer je bewoners bij het maken van een omgevingsvisie? De toename van burgerinitiatieven de afgelopen jaren liet zien dat burgerparticipatie verandert, maar nu is de tijd om de rol van burgers bij het maken van beleid te veranderen: “van belangen behartigen naar (samen) zoeken van oplossingen!”
Lees meer
Veelzijdigheid omgevingswet vraagt om implementatiemodel

Veelzijdigheid omgevingswet vraagt om implementatiemodel

Vraagt u zich af of u iets in uw organisatie moet veranderen als u aan de slag gaat met de omgevingsvisie? Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld. Met de omgevingswet verandert niet alleen het gemeentelijk beleid in het fysieke domein, maar de hele manier van werken, de samenwerking met de samenleving en de bestuurlijke taakopvatting.
Lees meer
Hoe kan de samenleving zelf sturen op beeldkwaliteit als de overheid dit niet wil doen?

Hoe kan de samenleving zelf sturen op beeldkwaliteit als de overheid dit niet wil doen?

Veel mensen hebben een mening over beeldkwaliteit. Overheden hebben in de afgelopen decennia tal van manieren bedacht om hieraan sturing te geven. Tegelijk wordt een teveel aan regelgeving als belemmerend ervaren en staat de kleur van gevels en de vorm van de uitbouw symbool over de overdaad aan overheidsregulering. In veel gemeenten zijn de regulerende welstandsnota’s en commissies intussen vervangen door adviserende dorpsbouwmeesters en kwaliteitscommissies.
Lees meer

Hoe worden (burger)krachtlijnen in de samenleving sturend op het omgevingsplan?

Wij denken dat krachtslijnen een belangrijke plek gaan innemen in de omgevingswet en sturend kunnen worden op de inhoud van het omgevingsplan. Het woord krachtslijnen gebruiken we voor de verankering van de doelen in de samenleving. Wij zien de omgevingsvisie en het omgevingsplan als hulpmiddelen om maatschappelijke doelen te realiseren. Maar de processen rondom deze instrumenten kunnen tegelijk de aanleiding zijn om de dynamiek in de samenleving aan te zwengelen.
Lees meer
leefbaarheidsplannen; een permanente beweging in de samenleving?

leefbaarheidsplannen; een permanente beweging in de samenleving?

Er is met de ontwikkeling van dorpsontwikkelingsplannen hard gewerkt aan de leefbaarheid van kleine kernen. Bewoners zijn zelfbewuster geworden en projecten worden steeds vaker door bewoners en ondernemers opgepakt. Maar hoe zorgen we ervoor dat de leefbaarheid niet bij projecten blijft, maar een doorgaande betrokkenheid geeft en ook minder zichtbare ontwikkelingen worden aangepakt? Hoe betrek je mensen bij de vergrijzing, als het vandaag niet urgent aanvoelt? Leefbaarheid van dorpen en wijken i...
Lees meer
Goed route ontwerp kan alleen zonder harde normen

Goed route ontwerp kan alleen zonder harde normen

Wij onderzoeken de manier waarop routes en hun omgeving een geïntegreerd geheel kunnen zijn. Een verkeersroute is belangrijk om mensen van A naar B te brengen. Je kunt echter heel verschillend tegen de relatie met het landschap aankijken. Is het een belevenislijn waarlangs de omgeving wordt getoond, zodat je er even onderdeel van bent? Is het onderdeel van de omgeving die het doorsnijdt of is het vooral een barrière?
Lees meer
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]

Categoriën

Trefwoorden