LAB

De Boer op!

De Boer op!

We zijn letterlijk de boer op gegaan. In het westelijk veenweidegebied van de gemeente Stichtse Vecht spraken we verschillende melkveehouders; aan de keukentafel, in de stal en in het veld. Top-down komt er van alles op deze agrariërs af, maar welke knelpunten en oplossingen zien zij zelf? Bottom-up levert verrassende inzichten en oplossingsrichtingen, die het sterk gepolariseerde debat over de landbouwtransitie nuanceren, tastbaar maken en een gezicht geven.
Lees meer
Watermolenlandschap Kasteren

Watermolenlandschap Kasteren

We herstellen de watermolen van Kasteren in ere en ontwikkelen tegelijkertijd een klimaatadaptief en toekomstbestendig watermolenlandschap. De nieuwe watermolen levert energie, brengt de geschiedenis tot leven, geeft een impuls aan buurtschap Kasteren en is de trigger voor een gezamenlijk gedragen gebiedsontwikkeling. De basis hierbij is een goed bodem- en watersysteem, dat (verdien)kansen biedt voor recreatie, natuur, bos en landbouw. Oftewel: de watermolen geeft Kasteren op veelzijdige wijze e...
Lees meer
Een nieuwe rol voor internet

Een nieuwe rol voor internet

Hoe kan internet worden ingezet in de nieuwe manier van werken? Internet is al volledig ingeburgerd bij de participatie van bewoners en ondernemers en heeft bewonersparticipatie bij ruimtelijke plannen echt aangevuld. Maar het kan nog beter. Wij zijn volop bezig met experimenten om de deelname nog laagdrempeliger te maken en internet en bijeenkomsten letterlijk aan elkaar te koppelen.
Lees meer
Omgevingsvisie; de plek voor creativiteit!

Omgevingsvisie; de plek voor creativiteit!

Hoeveel creativiteit heb je nodig voor het opstellen van een omgevingsvisie? Een omgevingsvisie zal worden gebruikt om initiatieven te koppelen aan de doelen van de gemeente. Het wordt de basis voor al het maatwerk. Out of the box denken helpt in onze ogen om tot bijzondere oplossingen te komen zonder ruimtelijke conflicten te veroorzaken.
Lees meer
Hoe kan de samenleving zelf sturen op beeldkwaliteit als de overheid dit niet wil doen?

Hoe kan de samenleving zelf sturen op beeldkwaliteit als de overheid dit niet wil doen?

Veel mensen hebben een mening over beeldkwaliteit. Overheden hebben in de afgelopen decennia tal van manieren bedacht om hieraan sturing te geven. Tegelijk wordt een teveel aan regelgeving als belemmerend ervaren en staat de kleur van gevels en de vorm van de uitbouw symbool over de overdaad aan overheidsregulering. In veel gemeenten zijn de regulerende welstandsnota’s en commissies intussen vervangen door adviserende dorpsbouwmeesters en kwaliteitscommissies.
Lees meer
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]

Categoriën

Trefwoorden