Wijkontwikkelingsplannen Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos Sint Oedenrode
Wijkontwikkelingsplannen Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos Sint Oedenrode
Wijkontwikkelingsplannen Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos Sint Oedenrode
Wijkontwikkelingsplannen Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos Sint Oedenrode

Wijkontwikkelingsplannen Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos

De wijken Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos zijn aangename jaren ’70 en ’80 wijken in Sint Oedenrode. De veranderende bevolking, nieuwe wensen voor het gebruik van de ruimte, de toegenomen mobiliteit en trends op het gebied van sociale samenhang en individualisering vragen echter om een impuls. De belangrijkste opgave is om de ruimtelijke structuur en inrichting van de wijk opnieuw af te stemmen op de gebruikswensen van de veranderende bevolking en vorm te geven aan de kanteling van de Wmo. Niet omdat het nu niet goed is, maar juist om in de toekomst goed te blijven.

We hebben alle inhoudelijke stappen gekoppeld aan het zoeken naar nieuwe sociale verbanden in de wijk. Vanuit de beide basisscholen in het hart van de wijken hebben we een heel palet aan procesmomenten opgezet, met als klap op de vuurpijl een flash mob achtige fietstocht langs de belangrijkste knelpunten in de wijk. Met net opgezette werkgroepen hebben we ontworpen aan de openbare ruimte en zijn sociale activiteiten geïnitieerd. De sterke betrokkenheid van bewoners aan de deelprojecten hebben geleid tot een nieuwe wijkraad. 

Het is inspirerend om te zien hoe bewustwording van bewoners van toekomstige ontwikkelingen kunnen leiden tot acties en sociale samenhang op korte termijn. 


Details

Klant Gemeente Sint Oedenrode
Team Roelof Goodijk, Manon Grond
Looptijd 2011
Locatie Sint Oedenrode
Mail deze pagina