Nieuws

Archief per categorie: StudieTerug
RSS
LOS en Megaborn leren van elkaar 
Bij LOS zijn Anna van Rij, Maud van den Elzen en Sophie Rijswijk bezig met hun beroepservaringsperiode (BEP/PEP) om zich straks in te mogen schrijven in het architectenregister als stedenbouwkundigen en landschapschapsarchitect. Ze gingen bij Megaborn Traffic Development BV op bezoek. 
Lees meer
| Categoriën: Studie, Ontwerp, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (362)
De Boer op: bottom-up de landbouwtransitie in
Het kabinet wil 7,4 miljard euro beschikbaar stellen om agrarische bedrijven uit te kopen om zo een forse bijdrage te leveren aan de stikstofdoelen voor 2030. Wat als we dat geld nu eens (deels) zouden besteden aan maatwerk met de agrariërs die al bezig zijn met de transitie naar kringlooplandbouw? Agrariërs die hun bedrijf verder willen ontwikkelen in balans met het natuurlijke systeem of de same...
Lees meer
| Categoriën: Visie, Studie | Tags: | Aantal keer gezien: (703)
LOS investeert in de toekomst
Net afgestudeerd, beginnen in corona tijd als ruimtelijk ontwerper bij LOS en nu ook hogeschool stagebegeleider. Welke ervaringen geeft Loes van Poppel door aan deze nieuwe lichting stedenbouwkundige ontwerpers?
Lees meer
| Categoriën: Studie | Tags: | Aantal keer gezien: (1708)
Waar heeft de boer nu echt een melkkoetje aan?
Dat is nog niet zo eenvoudig. LOS Stadomland deed voor Brabants Bodem onderzoek naar hoe de melkveehouderij een belangrijke drager van het Van Gogh Nationaal Park kan blijven. Betaalbare grond voor grasland is daarbij cruciaal. Om meer grond onder een melkveehouderij te krijgen moet de grondwaarde t.o.v. andere functies, zoals tuinbouw en boomkwekerijen, worden overbrugd. Van grasland naar melkkoe...
Lees meer
| Categoriën: Studie | Tags: | Aantal keer gezien: (1549)
Energietransitie en omgevingskwaliteit gaan hand-in-hand samen!
LOS heeft voor “Emmet Energy” een viusal gemaakt die laat zien hoe de centrale van Geertruidenberg eruit zou kunnen zien als op deze plek een Emmet “centrale” zou komen. Wat een kans voor de energietransitie en wat een kans voor omgevingskwaliteit! 
Lees meer
| Categoriën: Landschap, Studie | Tags: | Aantal keer gezien: (1691)
LOS werkt aan de landschappelijke verdieping - RES West-Brabant
In opdracht van de regio West-Brabant gaat LOS per landschapstype tools ontwikkelen voor het inpassen van zonne- en windenergie. Op die manier leveren we een bijdrage aan de RES vanuit landschapskwaliteiten.
Lees meer
| Categoriën: Landschap, Visie, Studie, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (2256)
Door het slim gebruik van internet kan co-creatie gewoon doorgaan!
Bent u net een project gestart waarin u intensief wilt samenwerken en communiceren, met en grotere groep mensen of breed met de samenleving ? Of wilt u zo’n project starten ? Wij kunnen u daar dan mee helpen. We regelen dan de opzet van de projectsite en u kunt zelf onderdelen van het beheer doen.
Lees meer
| Categoriën: Omgevingsvisie, Centrumplan, Landschap, Inrichting, Visie, SMART, Studie, Ontwerp, Interactieve planvorming, Burgerkracht, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (2647)
Excursie Spoorzone Tilburg
Op donderdag 12 september zijn we op bureauexcursie geweest in Tilburg. Joep Frenken (programmamanager vastgoed Spoorzone) van de gemeente Tilburg nam ons mee op een tour langs de nieuwe ontwikkelingen van de spoorzone. De wandeling startte bij het centraal station en ging langs de LocHal, de Koepelhal, de Wagenmakerij, de Brokxlaan, het Clarissenhof, het Spoorpark en eindigde bij het busstation. ...
Lees meer
| Categoriën: Studie, Burgerkracht, gebiedsontwikkeling | Tags: spoorzone | Aantal keer gezien: (2606)
Pagina 1 van 3 EersteVorige [1]

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden