Nieuws

De omgevingsvisie buitengebied voor Rheden is vastgesteld!

De omgevingsvisie buitengebied voor Rheden is vastgesteld!

Eind oktober is de Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad van Rheden. “Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied”. Met dit doel zijn we, samen met de gemeente Rheden, in 2017 begonnen met het maken van de omgevingsvisie. We zijn trots op het resultaat!

Er zitten een aantal interessante uiteenlopende voorstellen in de visie en lichten er hier een aantal uit.

Zo gaan we voor een groot deel van het buitengebied een permanente overlegstructuur inrichten, in de vorm van gebiedstafels. Alle initiatieven van enige omvang voor de fysieke leefomgeving worden hier besproken. We nodigen alle partijen uit die een belang hebben in het gebied. De tafels hebben als taak om een advies te geven aan de gemeenteraad en het is hun taak om een aantal opdrachten uit te voeren die gaan over het versterken van natuur, klimaatadaptatie, beleving en recreatie.

Een ander voorstel is om de samenhang tussen hoog en laag te versterken. Nergens op de Veluwe zijn de hellingen zo steil als in Rheden. We stellen voor om voor deze ‘gradiënt’ de mogelijkheden optimaal te gaan ontwikkelen voor natuur, landschap, water, recreatie, cultuurhistorie, landbouw en beweging. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van de beleving van het beken- en sprengensysteem, maar ook aan het herstellen van de (waardevolle) zichtlijnen en vista’s behorend bij de kastelen en buitenplaatsen.

Een derde voorstel gaat over de spreiding van recreatie door doelgroepen bewust meer te sturen naar tijd en plaats. Op de Veluwezoom willen we meer rust creëren en ruimte geven aan langzaam verkeer. We willen van ‘toerwegen’ naar ‘toegangswegen’. De gemeente gaat onderzoeken of de Beekhuizenseweg geknipt kan worden voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer, terwijl de voorzieningen bereikbaar blijven.  

De hele omgevingsvisie is te lezen op rhedensbuitengebied.nl De omgevingsvisie Buitengebied is opgesteld door LOS in opdracht van de gemeente Rheden en in samenwerking met onder andere inwoners, ondernemers, organisaties, terreineigenaren en –beheerders. 

| Categoriën: Omgevingsvisie, Interactieve planvorming | Tags: | Aantal keer gezien: (1087) |

Geef commentaar

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden