Nieuws

Inwoners denken via Ontwerpend Onderzoek mee over de toekomst van Gaanderen

De gemeente Doetinchem kent vele gezichten! Vandaar dat de gemeente is opgesplitst in 11 deelgebieden, waarvan Gaanderen met buitengebied er één is. Op maandag 4 november heeft een drukbezochte brede ophaalsessie plaatsgevonden, waarin gemeente, zo'n 150! inwoners en organisaties samen op zoek zijn gegaan naar de identiteit en kansen. Door gebruik te maken van ‘Ontwerpend Onderzoek’ wil de gemeente in nauwe afstemming met alle betrokkenen tot een breed gedragen omgevingsvisie voor alle deelgebieden komen.

 De avond was opgedeeld in 5 workshops, ieder gericht op een verschillend thema;

* Woonbehoefte - Hoe en waar willen jongeren, gezinnen en 50-plussers in Gaanderen wonen?
* Plattelandsontwikkeling – Hoe willen we het buitengebied gaan gebruiken? Welke uitdagingen en kansen bieden bv. leegkomende boerderijen?
* Ruimtelijke kwaliteiten - Wat zijn de kwaliteiten in het gebied en welke verbetering kan nog plaatsvinden?
* Bereikbaarheid, voorzieningen en economie – Hoe houden we Gaanderen en het buitengebied vitaal met de trends en ontwikkelingen van de toekomst?
* Sociale kwaliteiten – Waar liggen de kansen voor ontmoeting en het samen leven in Gaanderen?

In de workshops hebben we veel vraagstukken op kunnen halen over wat er speelt in de samenleving. Deze vraagstukken gaan we verderop in het proces categoriseren en publiceren in een ophaalbundel. Hierin zal ook de input meegenomen worden uit interviews met diverse belanghebbenden in het gebied.

De vraagstukken gaan de basis vormen voor ideeën over de toekomst van Gaanderen met buitengebied. We gaan deze ideeën samen met de gemeente, dorpsraad en enkele betrokken inwoners bedenken. Op deze manier willen we enerzijds direct het dorp betrekken bij de visievorming en anderzijds de gemeente van input voorzien voor de omgevingsvisie op langere termijn.

Aan de Slag-Trofee 2019
Met deze aanpak is de gemeente Doetinchem één van de vijf genomineerden voor de de Aan de Slag-Trofee 2019. Hier leest u meer over de aanpak.

| Categoriën: Omgevingsvisie, Visie, Ontwerp, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (1227) |

Geef commentaar

Nieuwsbrief

Naam

Categoriën

Trefwoorden