Nieuws

Ondertunneling spoor Vught bijzonder uitdagend!

Ondertunneling spoor Vught bijzonder uitdagend!

In Vught gaat het spoor over zo’n 2,5 km in een tunnel. Spoorwegovergangen worden bruggen. Waar het spoor op een “spoordijk” lag komt ze in een “bak”. Een geweldige winst voor Vught. Maar ook een opgave met enorme gevolgen voor de inwoners van Vught en vooral de direct omwonenden. Afhankelijk van de variant die gekozen gaat worden zo’n 25 tot 150 woningen gesloopt.

In 2020 moet gestart worden met de uitvoering, in 2025 is nog meer sprake van één Vught (het motto van de structuurvisie waaraan LOS in 2013 heeft gewerkt). Door de gemeente en Prorail zijn werkgroepen geformeerd die na de zomer aan de slag gaan met deelstudies voor de inpassing. Als “kop” op en input voor deze werkgroepen werkt LOS nu met de “werkgroep spoorzone” aan een overkoepelende visie.

Onze uitdaging is kansen voor de spoorzone te onderzoeken en deze te vertalen naar heldere doelen.

Voor meer info: https://www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel

| Categoriën: Inrichting, Visie, Ontwerp | Tags: Vught | Aantal keer gezien: (3348) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden