Nieuws

Internationale aandacht voor revitaliseringsplan Panhuis

In 2013 heeft LOS samen met de ‘Ondernemersvereniging bedrijventerrein Panhuis Kesteren’ en de gemeente Kesteren een revitaliseringsplan gemaakt. Dit plan kwam mede voort vanuit de ‘Vastgoedanalyse en kwaliteitsscan bedrijventerreinen gemeente Neder Betuwe’ van het A-team van de provincie en Oost N.V. Gemeente en ondernemers voelden de noodzaak het deels verouderde terrein bij tijd te brengen en zo te zorgen voor een duurzaam vestigingsklimaat. in meerdere sessies met ondernemers is samen de ambitie gesteld om dit terrein aan te pakken, zowel wat betreft vastgoed als (openbare) buitenruimte. Het plan heeft geleid tot een sterke agenda, waarvan inmiddels de eerste onderdelen zijn uitgevoerd. De investeringen die door gemeente en ondernemers werden gedaan konden, mits goed onderbouwd, door de provincie worden verdubbeld. Het Duitse onderzoeksagentschap ‘AGL’ heeft het project opgepikt en gezien als goed voorbeeld van revitalisering.

| Categoriën: Inrichting, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (2197) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden