Nieuws

Ook LOS werkt aan Zoetermeer

Ook LOS werkt aan Zoetermeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoetermeer is in de jaren 60 op de tekentafel ontstaan, waarbij het principe van de compacte stad leidde tot de opzet van de stad. De wijken zijn als dorpen getekend rondom het centrum met de randstadrail als verbinding onderling en met Den Haag. Uiteindelijk is Zoetermeer gegroeid tot een 20e eeuwse stad met circa 125.000 inwoners. Het is een echte en de eerste Nederlandse New Town als wonder van innovatieve stedebouw.

zmeer4

Hoofdontwerper Prof. van Embden toont trots de maquette van Zoetermeer aan koningin Juliana (1965). Bron: boek Zoetermeer ontwikkeling van een stad, Barth. van Gent 1999.

Pas in de jaren 80 is begonnen met de ontwikkeling van het centrum. De groeiende stad heeft tot dan toe zwaar geleund op het bestaande dorpscentrum van het oude dorp.
Het ontwerp van het centrum is gebaseerd op een optimale en kruisingsvrije route met een combinatie van winkelen, werken en wonen. Het vormt daarmee dé ruggengraat van het centrum. Essentieel is het verhoogde maaiveld waardoor parkeren, openbaar vervoer en logistieke bewegingen eronder worden opgelost. Geheel in de geest van de jaren 80 is aan een beperkt aantal projectontwikkelaars de bouw en eigendom gegund. Door de crisisperiode in de jaren 80 is het centrum niet gebouwd met de oorspronkelijke ambitie en is er uiteindelijk gekozen om delen van het centrum in te vullen met suburbane woonmilieus.

verdelingcentrum

Gebiedsindeling Realisatoren Centrum Zoetermeer (1978). Bron: boek Zoetermeer ontwikkeling van een stad, Barth. van Gent 1999.

Hedendaagse opgave centrum
Het centrum is ondertussen 40 jaar oud. Door de planmatige opzet in vorm en functie is de programmaring zowel in het gebouwde als in de openbare ruimte verouderd en sluit nog maar deels aan op de huidige behoeften. Er heeft zich in het centrum een zwaartepunt verschuiving plaatsgevonden naar funshoppen, horeca, verblijven en beleven. Deze binnenstadcultuur in nog een zoektocht in de relatief jonge stad. 
Concreet betekent dat herstructurering van kantoren naar wonen, het upgraden van de openbare ruimte en het afbouwen van het centrum. 

Binnen de gemeente Zoetermeer is Foke de Jong als stedenbouwkundige verantwoordelijk voor de huidige ontwikkelingen in het centrum. Het is schaken op verschillende borden en schakelen met verschillende snelheden. Van het eindbeeld zijn de contouren wel zichtbaar, maar meer ook niet.
Dat betekent communiceren met vastgoedeigenaren van bestaand vastgoed, kaders scheppen voor nieuwe ontwikkelingen en het updaten van de bestaande openbare ruimte. Een hogere ambitie voor verblijven en stedelijk leven en cultuur is gewenst en wordt geschetst.

FokeopdeProvada

Aankondiging Tender centrum Zoetermeer Provada (2019)

Het proces is vaak grillig. Het is belangrijk om ondanks dat ervoor te zorgen dat de inhoud van een hoge kwaliteit blijft, consequent en uitlegbaar.
Een gave uitdaging die LOS graag aangaat!
 

| Categoriën: Centrumplan, Ontwerp, gebiedsontwikkeling | Tags: Zoetermeer | Aantal keer gezien: (2225) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden