Nieuws

LOS draagt bij aan de Nationale Omgevingsvisie

LOS draagt bij aan de Nationale Omgevingsvisie

Op 20 juni is de lancering van het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en LOS heeft hier een bijdrage aan geleverd!
 
LOS heeft meegewerkt in het project Regio van de Toekomst waar zes ontwerpteams in vier regio’s de ruimtelijke consequenties onderzochten van actuele opgaven zoals verstedelijking, klimaatadaptatie en de omslag naar een circulaire economie. De ontwerpverkenning is geïnitieerd door NVTL en BNSP en stond in het teken van de Nationale Omgevingsvisie, de visie van het rijk op de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. 

De resultaten zijn gebundeld in een publicatie van de Blauwe Kamer. LOS maakte deel uit van een van de teams die zich richtte op de thema’s verstedelijking en mobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Middels verschillende werksessies, brainstormsessies, expertmeetings en excursies is in een korte tijd een beeld en verhaal neergezet voor deze regio. Het team bestond uit 8 deelnemers waaronder een teamcaptain (Jeroen Ruitenbeek van Palmbout Urban Landscapes) en deelnemers van uiteenlopende (ontwerp)bureaus.

Kortgezegd heeft ons team zich gericht op het mobiliteitssysteem om zodoende de verstedelijkingopgave invulling te geven. Bereikbaarheid wordt in een nieuw daglicht gezet. Door een herziening van het bestaande infrastructurele netwerk komen verstedelijkingslocaties aan bod die normaal gezien onbesproken blijven. Dit is uitgewerkt volgens de strategie ‘versnellen en vertragen’. Bij vertragen gaat het enerzijds om het ‘luw’ maken van bepaalde gebieden; bepaalde schakels worden weggehaald waardoor waardevolle landschappelijke gebieden vrij blijven van bebouwing of ingericht kunnen worden als meer landelijke woonmilieus. Daarnaast kan het vertragen gezien worden als het wegnemen van doorgaand en snel verkeer, door bijvoorbeeld snelwegen af te waarderen tot stadswegen. Dit kan de barrièrewerking verminderen. Bij versnellen gaat het om ingrepen in de zogenaamde ‘kabelgoten’ waar spoor en weg bij elkaar komen. Nieuwe haltes, stations en op- en afritten zorgen voor (clusters van) knooppunten waar verschillende vormen van verkeer samenkomen en waar verstedelijking een plek kan krijgen. Belangrijk in het hele concept is het ‘systeemdenken’, de wegen en het spoornetwerk moeten meer in samenhang gezien worden en meer met elkaar samen gaan werken. Voor drie casusgebieden hebben we laten zien waartoe de combinatie van snelle en trage netwerken kan leiden.

Meer informatie is te vinden in de publicatie van de Blauwe Kamer. We zijn benieuwd hoe de uitkomsten terugkomen in het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie! U kunt de lancering ook bijwonen. Aanmelden kan hier. Wellicht zien we u daar!
 

| Categoriën: Omgevingsvisie, Studie, Ontwerp | Tags: | Aantal keer gezien: (8308) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden