Nieuws

LOS gaat ff naar Geffen

LOS is met een eerste dorpsavond van start gegaan met de (her)ontwikkeling van het dorpsplein en voormalig gemeentehuis in Geffen (gemeente Oss). Hierbij waren ruim 80 bewoners aanwezig om in gesprek te gaan over het dorpshart, met als thema voor de avond; ‘Weten we alles?’.

De vraag voor een ontwikkelperspectief op deze locatie komt voort uit het feit dat op 1 januari 2015 het gemeentehuis in Geffen, na een herindeling, haar functie verloor. Vanuit het dorp zijn al verschillende en soms tegenstrijdige wensen en ideeën gekomen voor de herontwikkeling. Voorop staat dat bewoners vinden dat er iets moet gebeuren met het plein en het voormalig gemeentehuis. Iets waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het dorpshart wordt verbeterd en de belevingswaarde wordt verhoogd. Een dorpshart waar mensen wonen, ondernemen en elkaar kunnen ontmoeten.

Over de gedeeltelijke sloop van het oude gemeentehuis lijkt het merendeel het tijdens de eerste avond eens. Een deel van het gebouw zou bij velen nog wel kunnen blijven staan, in lijn met de huidige bebouwing aan de rand van het plein. Er passeren vele opties de revue door wie de nieuwe ruimte dan gebruikt zou kunnen worden; begeleid wonen, horeca (Brownies & Downies), sociale huur voor jongeren en ouderen, nieuwe winkels en nog veel meer.

En hoe het grotere plein dan gebruikt zou kunnen worden? Het toevoegen van extra groen is in ieder geval van belang, met plekken om elkaar te kunnen ontmoeten, voor jong en oud. En het plein moet plaats bieden aan allerlei evenementen, maar het moet geen plein worden voor tien dagen feest per jaar.

Ter aanvulling op de dorpsavonden zetten we wederom internet in om bewoners nog beter bij het plan te kunnen betrekken. Op de projectwebsite kan iedereen de komende weken zijn of haar mening geven op de diverse thema’s. Daarna gaan we aan de slag met het ontwikkelen van verschillende prikkelende scenario’s om de discussie met de bewoners verder aan te kunnen gaan tijdens de volgende dorpsavond op 15 mei, waar de scenario’s aan het dorp worden gepresenteerd.

 

| Categoriën: Centrumplan, Interactieve planvorming, Burgerkracht | Tags: | Aantal keer gezien: (1539) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden