Nieuws

Workshops die beginnen met vlaai en eindigen met een biertje

Het inwoneraantal in de gemeente Sittard-Geleen neemt af. Tegelijkertijd is er een veranderende woonvraag en kampen de kleine kernen met leefbaarheidsvraagstukken. Concreet heeft dit ook als gevolg dat Sittard-Geleen veel vrijkomend maatschappelijk vastgoed heeft dat vaak - wanneer het gesloopt wordt - een lege plek in de kern, wijk of buurt achterlaat. Die lege plek wordt dan “ingezaaid” en wacht tot de omgeving haar gaat gebruiken. Die ruimte biedt kansen voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie, maar soms blijft er een open litteken achter.

De gemeente Sittard-Geleen heeft inmiddels uit tientallen vrijkomende plekken een selectie gemaakt van circa 10 locaties die ondanks het afnemende inwoneraantal kansrijk zijn voor woningbouw. Het gaat dan om strategische locaties waarmee de directe omgeving ruimtelijk maar ook qua woonprogramma een impuls kan krijgen. Zo kan de gewenste doorstroming op gang komen en wordt gewerkt aan vitaliteit.

LOS stadomland is gevraagd om voor twee locaties in twee kleine kernen - Einighausen en Holtum - samen met de omwonenden plannen te maken. Dus met én voor de buurt! Een werkwijze die in Sittard-Geleen nog redelijk nieuw is en waarin wij als ontwerpers goed thuis zijn.

Deze week hadden we in beide kernen de eerste sessies waar bewoners met behulp van maquettes en schetspapier onderling in gesprek gingen over de vraag “voor wie” en “hoe” ze de locaties zouden willen ontwikkelen. De bewoners zijn blij dat er beweging komt. Geanimeerde betrokken gesprekken geven richting aan de ontwerpopgave waar wij verder mee aan de slag gaan. In het 1e kwartaal van 2019 gaan we terug om te onderzoeken of we ons werk goed gedaan hebben. Dan starten we vast weer met een stuk vlaai en eindigen met een biertje.

Wordt vervolgd….

| Categoriën: Centrumplan, Ontwerp, Interactieve planvorming | Tags: | Aantal keer gezien: (2446) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden