Nieuws

Meer burgerkracht met een wervend toekomstbeeld

Meer burgerkracht met een wervend toekomstbeeld

De dorpsraad in Molenschot (gemeente Gilze Rijen) is ervan overtuigd dat een wervend toekomstbeeld helpt bij het mobiliseren van mensen om samen te werken aan plannen voor de toekomst. In kleine kernen hebben mensen elkaar nodig om de leefbaarheid goed te houden, maar niet iedereen weet hoe ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Wij gaan Molenschot helpen bij het maken van zo’n wervend perspectief of stip op de horizon (‘hier doen we het voor’) omdat dit kan helpen om het enthousiasme en de inzet van het dorp te vergroten. Ook als het om moeilijke thema’s gaat en om activiteiten die voor de langere termijn van belang zijn. We brengen daarbij niet alleen trends in beeld, maar ook het effect ervan en wat mensen eraan kunnen doen. Met deze aanpak gaat het werken aan de leefbaarheid van kleine kernen een nieuwe richting in. De gerichtheid op draagvlak die we jarenlang in dorpsontwikkelingsplannen zagen, verschuift naar ‘beweging’: het activeren van bewoners en samen aan de slag gaan. Meer lezen? Klik dan hier.

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer gezien: (2338) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden