Nieuws

Versterken vitaliteit kleine kernen Zuid-Holland

Is de vitaliteit van kleine kernen afhankelijk van woningbouw? Deze vraag staat centraal in een onderzoek, dat wij verrichten voor de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland kent de grootste verstedelijkingsopgave van Nederland, maar ze telt buiten de stevige stedelijke regio’s ook veel kleine plattelandskernen. Het verstedelijkingsbeleid maakt dat woningbouw slechts beperkt mogelijk is in deze kleine kernen. Dat terwijl vaak het idee bestaat dat de vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen juist afhankelijk is van woningbouw. LOS onderzoekt in zes uiteenlopende dorpen welke (andere) ruimtelijke interventies mogelijk zijn om de vitaliteit van de dorpen te versterken. Zo ontwikkelen we een bouwdoos van interventies die model kunnen staan voor kernen met vergelijkbare problemen. 

Meer informatie over onze werkwijze voor vitaliteit kleine kernen? Klikt u dan hier.

| Categoriën: Centrumplan, Visie, Studie, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (2577) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden