Nieuws

Excursie langs projecten Limburgs Kwaliteitsmenu in Peel en Maas

Excursie langs projecten Limburgs Kwaliteitsmenu in Peel en Maas

Op 25 augustus zijn we als kwaliteitscommissie buitengebied Peel en Maas samen met de wethouder langs een aantal gerealiseerde projecten gegaan om het effect van het Limburgs Kwaliteitsmenu te bekijken. Dit gebeurt op basis van een soort ‘menukaart’  waarbij ondernemers een maatschappelijke investering doen in ruil voor een nieuwe functie of gebouw in het buitengebied.

De kwaliteitscommissie Peel en Maas gaat aan de voorkant van een procedure op locatie in gesprek met de ondernemer. In de praktijk merken we dat uitleg over het landschap, een open gesprek en het aanhoren van de specifieke kenmerken van het bedrijf leidt tot een voor de ondernemer haalbaar palet aan mogelijke maatschappelijke investeringen. 90% van de benodigde investeringen komt op het eigen perceel terecht. Belangrijkste bijsturing is om de grotere schaal van de locatie te betrekken bij de ontwikkeling.  

Een Beter Boerenbed initiatief aan de rand van een grootschalig open heide-ontginningsgebied in Beringe is zodanig ingericht dat de beleving van de openheid volledig tot zijn recht komt, maar het bouwblok wel de rugdekking heeft van een stevige groenstructuur. Een grote verandering ten opzichte van het eerste voorstel waarbij het hele bouwblok groen werd ingepakt.

In Grashoek bezochten we een nieuw recreatief plattelandsbedrijf. In hoofdlijnen adviseerden we dit gebied te ontwikkelen in lijn met het verhaal van het boerenerf. Vroeger vormde het boerenerf (met woningen de stallen met vee en machines) het middelpunt van het bedrijf. In de omliggende gronden werden de functies van het bedrijf (veeteelt, akkerbouw) logisch verdeeld en vanuit het boerenerf gemanaged. Nu zou je kunnen spreken van een modern boerenerf met wonen, recreatie en verkooppunt als centraal middelpunt (‘het erf’). Hier verzamelen zich de bezoekers en van daaruit wordt gebruik gemaakt van de verschillende faciliteiten van het bedrijf. Ruimtelijk heeft dit gezorgd voor een sterk en rustig beeld waarbij de onderdelen (landbouw, bloementuinen, waterpartijen etc.) een eigen herkenbare plek krijgen binnen het bedrijf hebben gekregen.

LOS Stadomland is onderdeel van de kwaliteitscommissie Peel en Maas. Deze commissie functioneert nu 5 jaar. Het is interessant om nu de tastbare resultaten te kunnen zien. Momenteel werken we ook aan een nieuwe ‘menukaart’ voor de Regio Foodvalley.

| Categoriën: Landschap | Tags: ontwikkelingsplanologie, menukaart, kwaliteitscommissie, Peel en Maas | Aantal keer gezien: (3532) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden