Nieuws

Nieuwe ambities voor Oisterwijkse omgevingsvisie

Nieuwe ambities voor Oisterwijkse omgevingsvisie

De gemeente Oisterwijk heeft haar ambities voor de omgevingsvisie bepaald en gaat deze nu via internet voorleggen aan de bewoners. De gemeente werkt met enkele partijen in coproductie aan de omgevingsvisie. LOS heeft geholpen om de thematische hoofdlijnen te vertalen naar integrale en gebiedsgerichte vraagstukken. In enkele creatieve sessies met de gemeenteraad, ambtenaren en enkele maatschappelijke organisaties zijn de nieuwe ambities bepaald. Integrale ambities zorgen voor samenhang en maken het eenvoudiger om, in de geest van de omgevingswet, te sturen op doelen.

In hoofdlijnen wil de gemeente meer ruimte voor burgerinitiatief en handen en voeten geven aan duurzaamheid. Deze hoofdlijn komt in alle ambities terug. Belangrijke ambitie in de kernen is het werken aan ‘gezonde wijken’, waarin een gezonde levensstijl, de juiste woningenmix voor de ouder wordende bevolking en het voorkomen van ziekte en eenzaamheid centraal staan. Met de ambitie ‘koploper in actief genieten’ kiest de gemeente kleur in het recreatieve aanbod en het centrum. Geen groei in intensieve parken, maar in actieve functies, luxe faciliteiten en horeca.

Gezien de afname van het aantal agrarische bedrijven, de grote recreatiedruk in de natuurgebieden en de behoefte aan nieuwe functies ligt er de ambitie om het buitengebied meer als eenheid neer te zetten. Met ‘landschapspark Oisterwijk’ wil de gemeente de omslag van functiescheiding naar functiemenging maken. Kwaliteitsontwikkeling in het hele buitengebied staat hierbij centraal.

De omgevingsvisie zal na de zomer worden afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraad van Oisterwijk.

| Categoriën: Omgevingsvisie | Tags: Oisterwijk, omgevingswet, coproductie | Aantal keer gezien: (3498) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden