Nieuws

Ruime kijk op geluidsvraag spoor Bodegraven - Reeuwijk

Ruime kijk op geluidsvraag spoor Bodegraven - Reeuwijk

LOS is gestart met het maken van een gebiedvisie voor de spoorlijnen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Achtergrond van deze opdracht is de toename van het verkeer op de HOV-lijn Utrecht – Leiden en de maatregelen vanuit het meerjaren programma geluidsanering op de lijn Utrecht – Gouda, die maken dat er geluidmaatregelen nodig zijn. Prorail heeft gemeenten in Nederland uitgenodigd om met een stedenbouwkundige visie te komen waarmee zij sturing kunnen geven aan de inpassing van geluidmaatregelen.

Uiteraard is geluidbescherming van belang met het oog op leefkwaliteit maar schermen zijn meteen een enorme visuele barrière. In dat spanningsveld maken wij met consultatie van de omgeving in meerdere workshops een visie. LOS kijkt bij dergelijke opgaven nadrukkelijk verder dan het geluidvraagstuk. Onze ervaring is dat we door de omgevingswaarden breder te beschouwen we ook tot een visie komen die verder stuurt dan alleen op het geluid maar ook leidt tot andere interventies in en aan de spoorzone die het geheel versterken.

Eerder werkten wij aan gebiedvisies met als insteek infrastructuur en geluid in Gilze en Rijen, PHS Meteren – Boxtel, N65 Vught. Meer weten over de stedenbouwkundige visie op geluidmaatregelen klik hieronder (bijlage) voor meer informatie.

| Categoriën: Visie, Ontwerp | Tags: spoor, Bodegraven-Reeuwijk | Aantal keer gezien: (3008) |

Bijlage

  1. P05_spoorzone.pdf 13-7-2016 6:48:52

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden