Nieuws

Particulier ontwikkel collectief (POC)

Particulier ontwikkel collectief (POC)

Als onderdeel van de toenemende burgerkracht zien we ook bewoners die als collectief een gebiedsontwikkeling aanpakken. De gemeente Boxtel nodigt in haar dorpskern Liempde voor enkele inbreidingslocaties burgers uit om met een collectief plan te komen. Boxtel heeft een visie gemaakt waar in ze aangeeft voor welke locaties ze zich kan voorstellen dat er inbreiding plaatsvindt. Dat past binnen haar beleid van zuinig ruimtegebruik en als het plan voldoet aan de actuele woningvraag en uiteraard ruimtelijke kwaliteit dan wil de gemeente een ontwikkeling faciliteren. Voor bewoners een prachtige kans om hun eigen ideeën te ontwikkelen. Voor de gemeente een kans om vraaggerichte woningbouwontwikkeling te realiseren.

Samen met Jeroen Peeters (Lijnontwikkeling) begeleiden wij deze bewoners bij het maken van een goed ruimtelijk plan en een ontwikkelings- en samenwerkings-concept.

| Categoriën: Burgerkracht, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (2970) |

Nieuwsbrief

Naam

Categoriën

Trefwoorden