Nieuws

Inwoners Handel denken samen mee over Heerenbosch II

Op maandag 4 december organiseerde de gemeente Gemert-Bakel samen met LOS een informatiebijeenkomst over de plannen van Heerenbosch II in Handel. De opkomst was hoog in dorpshuis De Bron, waar zo’n 50 belangstellenden graag met elkaar de discussie aangingen om de gepresenteerde plannen aan te scherpen. Er waren zowel ‘bouwers’ als omwonenden aanwezig. Vooral het enthousiasme van jonge potentiële kopers en aanwezigen die aan de slag willen met duurzaamheid was inspirerend.

Het projectgebiedje Heerenbosch II ligt aan de rand van het dorp Handel en wordt in het zuiden begrensd door het Processiebos, ten westen ligt Heerenbosch I. Een belangrijk uitgangspunt voor het projectgebied is gasloos bouwen, ofwel all-electric. Om dit te laten slagen zullen de woningen energieneutraal gebouwd moeten worden. Binnen de 2 concepten die LOS deze avond presenteerde is hiermee rekening gehouden door onder andere voldoende afstand te houden tot de bosrand, zodat alle woningen voldoende energie kunnen genereren uit hernieuwbare energiebronnen, door middel van o.a. zonnepanelen.

Beide plannen werden enthousiast ontvangen. Uit de discussie bleek een voorkeur voor het model ‘Cluster in het groen’ tegenover de meer traditionele verkaveling.

Zoals de naam al zegt wordt het cluster omgeven door een groene rand die dient als een mooie overgang naar het bos, een houtwal, de akkers en Heerenbosch I. De rand biedt voldoende ruimte om in te spelen en recreëren. De woningen staan allemaal met hun gezicht naar het landschap en vertonen samenhang door spelregels in architectuur. Centraal in het cluster wordt geparkeerd en vanuit dit pleintje zullen de woningen ontsloten worden. Verdere uitwerking van een van de modellen volgt.

| Categoriën: Inrichting, Studie, Ontwerp, Interactieve planvorming | Tags: | Aantal keer gezien: (2651) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden