Nieuws

Een belangrijke week voor Vught

Woensdagavond heeft de Raad zich uitgesproken over de plannen voor de verdiepte ligging van het spoor en de N65.Wat betreft het spoor koos de raad voor de variant V3 In V3 gaat het spoor zo lang mogelijk verdiept en worden er minder geluidsschermen aangelegd. Ook worden de minste woningen gesloopt. Wat betreft de N65 wil de raad terug naar de basis, nl. een verdiepte N65. Het standpunt van de gemeenteraad is een advies aan burgemeester en wethouders.

17 december wordt weer een spannende dag. Dan nemen het college, rijk en provincie een besluit over spoor en weg in Vught.

Als ontwerpers hebben wij bijgedragen met het opstellen van de gebiedsvisie voor de spoorzone en ondersteunen we het proces met informatie voor de besluitvorming door kansen concreet en voorstelbaar te maken. Als na 17 december een bestuurlijke keuze is gemaakt starten we direct in januari met bewonerswerkgroepen om zaken verder uit te werken.

| Categoriën: Ontwerp | Tags: Vught, Spoor | Aantal keer gezien: (3219) |

Nieuwsbrief

Naam

Categoriën

Trefwoorden