Nieuws

Burgerplanvorming in Doorwerth

In het najaar heeft Landwerk al aandacht besteed aan een bijzonder project dat in de steigers staat in Doorwerth en vergelijkbare initiatieven waar burgers de verantwoordelijkheid voor planvorming naar zich toe trekken.

In de veranderende verhoudingen tussen overheid – burgers en georganiseerde samenleving gaat het dorpsplatform van Doorwerth als trekker fungeren om een plan voor het dorpshart te maken. Dit is “smartvillage”, dit is “burgerplanvorming”. De gemeente Renkum heeft heel dapper en onderzoekend gekozen even wat op afstand te gaan staan.

Wij zijn zojuist gestart met deze bijzondere opgave. Door het dorpsplatform van Doortwerth zijn we geselecteerd om het dorp te gaan ondersteunen bij het maken van een centrumplan. Voor het dorp en de gemeente een nieuwe stap. De gemeenteraad van Renkum heeft kaders gesteld waarbinnen het dorp zelf een uitvoerbaar plan voor een nieuw dorpshart gaat maken. De Raad gaat bewust op afstand en gaat oefenen met zijn nieuwe rol. De dorpsraad neemt de verantwoordelijkheid om in het dorp en bij stakeholders draagvlak te creëren onder een financieel haalbare visie.

Onze rol als ontwerpers is het dorpsplatform te helpen tot een plan te komen. We zullen de vraagstukken die er leven manifest proberen te maken en te laten zien op welke wijze deze een plek kunnen krijgen in Doorwerth. Door samen een proces in te gaan van “lerend ontwerpen” groeien we toe naar een eindbeeld met draagvlak.

2 weken geleden zijn we gestart met een eerste veldverkenning in het dorp. Begin 2016 lanceren we een website waarop ideeën worden geplaatst om via internet met eenieder te bediscussiëren. Zo groeien we toe naar een plan.

| Categoriën: Interactieve planvorming | Tags: Doorwerth, coproductie, zelfrealisatie | Aantal keer gezien: (3553) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden