Nieuws

Een menukaart voor het platteland

Een menukaart voor het platteland

De Regio Foodvalley wil een economisch sterke en duurzame landbouw. Tegelijk wil de Regio een goede kwaliteit van de leefomgeving en maatschappelijke betrokkenheid bij de toekomst van het platteland. Daartoe heeft de regio Foodvalley een vernieuwend instrument ontwikkeld waarin deze drie wensen verbonden zijn: de menukaart. De menukaart is gemaakt vanuit het besef dat verduurzaming alleen mogelijk is als er ook investeringsruimte is. Eind 2015 schreven wij een handreiking voor deze menukaart voor het buitengebied. De menukaart werkt eenvoudig. Wie wil doorgroeien boven de bestemmingsplan maat (voor agrarische bedrijven meestal 1,5 hectare bouwblok) richt een deel van zijn investering op een maatschappelijke tegenprestatie. Vernieuwend is dat deze tegenprestatie mag bestaan uit het verbeteren van dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke kwaliteit en volksgezondheid. De provincie Gelderland heeft laten uitzoeken dat een dergelijke regeling juridisch houdbaar is. Onderdeel van het proces is een buurtdialoog, waarmee de ondernemers zijn plannen afstemt op de omgeving. Met het instrument Menukaart is een goede balans gevonden tussen economie, ruimtelijke kwaliteit en sociale betrokkenheid en is daarmee een voorbeeld voor uitnodigingsplanologie. De ontwikkeling van de ruimte wordt in de eerste plaats een gezamenlijk proces van de samenleving (initiatiefnemer en buurtgenoten). De menukaart is ingebracht in het Gelderse Plussenbeleid, aan de hand waarvan de provincie naar verwachting in 2016 de Verordening Ruimte zal aanpassen.

| Categoriën: Landschap, Ontwerp | Tags: | Aantal keer gezien: (4192) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden