Nieuws

Lexmonders zijn duidelijk: tempo in het bouwen van meer woningen  

De Lexmonders willen wel maar…: Hoe maak je tempo in het bouwen van meer woningen? 

Inhaalslag
De gemeente Vijfheerenlanden wil graag woningen bouwen in haar kernen. In Lexmond is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen doordat er al jaren niets meer gebouwd is. Inwoners spreken zelfs van een inhaalslag, zodat ouderen en jongeren in Lexmond kunnen blijven wonen. De provincie wil echter een goede onderbouwing van de behoefte voordat uitbreiding van het dorp mogelijk wordt en ook de gemeente wil graag weten hoe ze het beste aan de behoefte tegemoet kan komen.

Behoefte aan dorpsvisie
Om dit inzicht te bieden is een dorpsvisie nodig. LOS stadomland is samen met inwoners en gemeente aan de slag gegaan. We onderzochten de leefbaarheid van de kern in een tweetal bewonersavonden en hielden een enquête en gesprekken tijdens de jaarmarkt. Hiermee kregen we een brede visie op de toekomst van de voorzieningen, rol van het (levendige) dorpshart, doorstroming in de woningmarkt, de (te behouden) sfeer van het dorp, het creëren van ontmoetingsplekken en de toekomstige bereikbaarheid van het dorp. Daarnaast onderzochten we tal van woonoplossingen, zoals het transformeren van bestaand vastgoed en het gebruik van agrarische erven.

Balans
Het was interessant dat een woonopgave op deze manier heeft geleid tot een integrale visie op de leefbaarheid. Waarin een goede balans is gevonden tussen in- en uitbreiding voor woningbouw. Op naar de volgende gesprekken op de winterjaarmarkt en hopelijk met een goed tempo naar de eerste nieuwe woningen!

 

 

 

| Categoriën: gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (318) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden