Nieuws

Veel inspiratie op het symposium Aan de slag met de Menukaart

Ondanks volle agenda’s en zo vlak voor de zomervakantie was de opkomst op het symposium Aan de slag met de Menukaart boven verwachting hoog. Ruim 120 mensen hadden deze drukke periode getrotseerd om actief aan de slag te gaan met de Menukaart. Veel bestuurders en ambtenaren, ook van buiten de Regio Foodvalley, en een aantal ondernemers waren aanwezig op dit symposium dat mede door LOS, in opdracht van de regio FoodValley, werd georganiseerd.

 
Wat stond er op het menu

Op het menu van dit symposium stond het nadenken over de toepassing van de Menukaart in het buitengebied. Ruimte voor bedrijven én een mooier buitengebied: dat is in zeven woorden waar de Menukaart voor staat. Voor ambtenaren biedt het duidelijkheid en transparantie. Maatwerk wordt onderdeel van beleid. De Menukaart is een werkwijze die op basis van lokaal maatwerk extra ontwikkelingsruimte oplevert voor ondernemers in het buitengebied en tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving versterkt. Het instrument Menukaart kan worden ingezet als de aanvraag van de ondernemer niet in het bestemmingsplan past, maar wel in het provinciale beleid. Elk uitbreidingsverzoek die de methode van de Menukaart volgt, draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, omdat de ondernemer een maatschappelijke tegenprestatie levert.

 
Aan de slag in workshops

Aan de hand van zes workshops kon de Menukaart verder verkend worden. Zo was het mogelijk om in een groep de grenzen van de toepasbaarheid van de Menukaart op te zoeken. In een andere workshop ontdekte je hoe verschillend ondernemers, omgeving en gemeenten tegen de ‘kwaliteit’ van tegenprestaties aankijken. In een derde workshop nam je onder begeleiding van een acteur letterlijk deel aan een buurtgesprek over de maatschappelijke tegenprestatie en liepen de deelnemers allerlei communicatieve valkuilen in. In workshop vier ondervond je wat er in de gemeentelijke praktijk bij deze nieuwe manier van werken komt kijken. Want het gaat om ‘los’ laten, een vaak genoemde term deze 5 juli. Ook kon je stap voor stap de Menukaart doorlopen en ervaren welke hobbels er zijn en hoe deze gladgestreken kunnen worden. En als laatste kon je je laten inspireren tot omdenken en anders samenwerken. Genoeg om uit te kiezen.

 
Dialoog centraal

Aart de Kruijf, wethouder gemeente Barneveld: “De Menukaart stelt de dialoog centraal. En is echt in de geest van de Omgevingswet. De afgelopen jaren is er veel gebeurd, zo is bij onze provincie het Plussenbeleid (kaders voor bestemmingsplannen) geïntroduceerd. In onze provincie geldt de Menukaart voor de intensieve veehouderij. Maar wat ons betreft mag het ook gelden voor andere activiteiten in het buitengebied. Natuurlijk mag niet alles, maar we geven ondernemers en de buurt de vloer om er samen uit te komen.”

 
Van 100 naar 1

Mirjam Maasdam, gedeputeerde provincie Utrecht, was ondanks haar volle agenda blij op het symposium te zijn: “In mijn ogen is de Menukaart een uitnodiging om in gesprek te gaan en groei mogelijk te maken. In Utrecht hebben we ruim 100 verordeningen, die we de komende jaren terug moeten brengen naar 1 verordening. De omgevingswet gaat uit van een aantal sturingsprincipes, de belangrijkste: vertrouwen. Vertrouwen van provincie in gemeentes, inwoners en ondernemers dat zij er samen uit kunnen komen. Nu moeten we langzaam maar zeker anders kijken. Deze Menukaart daagt ons uit dit te doen.”

 
Waar gaat het nu echt over?

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland, haalde tot slot aan dat het een misvatting is dat dialoog altijd tot overeenstemming leidt: “In de dialoog komen we uit bij de vraag ‘waar gaat het nu echt over’ en verdiepen we ons in elkaar. Wat is het belang van de ander en wat zit daar achter. Om tot de kern te komen heb je een professionele gespreksleider nodig. Zijn we klaar met de Menukaart? We hebben nog veel vragen en nog niet alle antwoorden. Er is nog dialoog nodig. Tussen de ondernemer en de buurt, maar ook onderling in een grotere samenstelling, zoals vandaag.”

 
Toekomst Menukaart

Het symposium was ook aangekondigd als laatste kans om de inhoud en het proces rondom de invoering samen te verbeteren. De wens was er om aanbevelingen op te halen die meegegeven kunnen worden aan de gemeenten. Zij stellen naar verwachting dit najaar de menukaart vast.

| Categoriën: Landschap, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (1189) |

Geef commentaar

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden