Nieuws

Oosterbeekers gaan voor een kloppend hart

Oosterbeekers gaan voor een kloppend hart

Oosterbeek is meer dan het Airborne museum, de Veluwe en de vele landgoederen. In het centrum van Oosterbeek zijn deze kwaliteiten nauwelijks aanwezig. Dat bestaat vooral uit winkels, een drukke weg en her en der verspreid pleintjes en parkjes. Hoe kunnen we de ambities uit de centrumvisie écht verwezenlijken?

Om verandering teweeg te brengen, ligt er sinds 2020 een centrumvisie voor Oosterbeek op tafel met heldere ambities hoe het centrum verbeterd kan worden. Tot nu toe bleef het echter bij ambities en is er niks wezenlijks veranderd. Daarom pakt de gemeente de handschoen op en wil onderzoeken hoe de ambities aangescherpt kunnen worden, maar vooral ook waargemaakt kunnen worden.

De gemeente doet dit niet alleen. De waardevolle uitkomsten van de vele voelsprieten in de samenleving bijvoorbeeld middels interviews en de goed bezochte dorpsbrede bijeenkomst namen we mee om de ambities voor een prettig en goed functionerend centrum ook mét de inwoners te realiseren. 

En uiteraard kunnen niet alle dromen werkelijkheid worden. De aanwezige geïnteresseerden kregen dilemma’s voorgeschoteld. Gratis parkeren, meer horeca, meer groen én meer speelruimte op 1 en hetzelfde plein? Keuzes maken dus. Alle voorgenoemde unieke facetten van Oosterbeek ook in het centrum laten landen, daarbij opgeteld voldoende woningen en parkeerruimte realiseren én binnen budget blijven. 

Nu na een tijd van luwte in de coronaperiode willen de Oosterbeekers doorpakken en niet alleen een dorp zijn dat ingebed ligt in een prachtig landschap, maar ook een dorp zijn met een levendig en kloppend hart. 

Genoeg werk aan de winkel voor de klankbordgroep en voor LOS!

| Categoriën: Centrumplan, Interactieve planvorming, Burgerkracht | Tags: | Aantal keer gezien: (194) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden