Nieuws

Een nieuwe dorpsrand voor Zijtaart-Zuid

Dit najaar al wordt het agrarisch gebied ten zuiden van Zijtaart bouwrijp gemaakt. Het verkavelingsplan Zijtaart-Zuid is namelijk vorige maand door het college vastgesteld. En dat betekent onder andere aan de slag met het maaiveld ophogen, bestaande sloten verbreden en nieuwe sloten graven. De woningen verrijzen verspreid over twee fases, met als mijlpaal meer dan 30% aan sociale huurwoningen. LOS bedacht deze mooie mix van wonen in het groen voor diverse groepen woningzoekenden.


Enkele jaren geleden kreeg LOS meerdere verkavelingsplannen voorgelegd waar een verdiepingsslag voor gemaakt moest worden. Het agrarisch gebied was destijds in beeld voor uitbreiding van Zijtaart met maximaal 85 woningen. Echter vroeg de hoge waterstand om een creatievere oplossing. LOS maakte een verkavelings- en inrichtingsplan met daarin een klimaatbestendige wijk met veel ruimte voor water. De wijk krijgt een centrale brede groenzone met wadi’s, bestaande sloten worden verbreed en nieuwe sloten gecreëerd. 


Zijtaart breidt in twee fases uit met uiteindelijk 66 woningen. De nieuwe wijk is een optimale mix van woningtypen en prijscategorieën die aansluit bij de woonvisie van de gemeente: 22 sociale huur, 36 koop en 8 zelfbouw. 
De uitdaging in het plan was om een goede balans te vinden tussen de uitgeefbaarheid, de hoge parkeernorm en zoveel mogelijk groen. De verkaveling kwam tot stand in samenwerking met dorpsraad Zijtaart, in opdracht van de gemeente Meierijstad. 


We zijn blij dat Zijtaart na meerdere jaren eindelijk haar nieuwe wijk krijgt!


 

| Categoriën: gebiedsontwikkeling, Klimaatadaptie | Tags: | Aantal keer gezien: (123) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden