Nieuws

Co-creatie resulteert in beschermende mantel om Bavel

Hoe maak je als stedelijke gemeente een dorpsvisie waarbij bewoners  ook echt meebeslissen? Lees mee over de belangrijkste les uit het proces voor de gebiedsvisie Bavel 2040.

Vertrouwen
Aan de rand van de stad Breda, in de oksel van twee snelwegen, ligt het dorp Bavel. Het vertrouwen in de gemeente Breda kreeg een domper toen Bavel zich nauwelijks betrokken voelde bij het opstellen van de omgevingsvisie Breda. Bij het gemoedelijke Bavel zijn een bedrijventerrein en veel extra woningen ingetekend. Bewoners maakten zich zorgen over de gevolgen voor het dorp. Om hieraan tegemoet te komen is een intensieve samenwerking gestart tussen de gemeente en bewoners. LOS is als derde, onafhankelijke partij gevraagd om hierbij te helpen.   

Themagroepen
Bijzonder is de enorme inzet van bewoners én ambtenaren. Vele avonden kwamen we in themagroepen bijeen om na te denken over de toekomst van Bavel. Vanaf het begin is de samenwerking gericht op een open gesprek over standpunten. En vooral ook doorvragen naar het ‘waarom’ daarachter en daarmee samen aan de slag gaan. Zo creëerden we voor alle partijen een gedragen visie.

Mantel
De sleutel tot succes was eerst kijken naar hoe het huidige woon- en leefklimaat verbeterd kan worden. Pas daarna keken we naar de inpassing van nieuwe woon- en werkplekken. Kern van de visie is een groenblauwe mantel als buffer tussen het dorp en het bedrijventerrein en de snelwegen. Een aaneengesloten gebied maken van de huidige versnippering van beekjes en stukjes nu niet-toegankelijke natuur. Zo ontstaat ruimte om te recreëren in combinatie met nieuwe vormen van landbouw, wandel-, hardloop- en fietspaden, uitkijkpunten, kleine horeca en plek voor waterberging.  Een beschermende mantel voor Bavel in haar stedelijke omgeving; een nieuw jasje voor Bavel…

| Categoriën: Omgevingsvisie, Visie, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (533) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden