Nieuws

Wierden kiest voor parallelle aanpak; omgevingsvisie én omgevingsprogramma 

Het themagerichte omgevingsprogramma duurzaamheid is ook een wezenlijk onderdeel in de omgevingsvisie, dus waarom niet tegelijkertijd oppakken? Zo dacht de gemeente Wierden in Overijssel erover. We zijn blij met deze nieuwe uitdagende opdracht. Welke uitdagingen komen op ons gezamenlijk pad?

Duurzame kwaliteiten én diverse vraagstukken
Wierden heeft veel duurzame kwaliteiten: een kleinschalig landschap met bosjes en houtwallen, oude beekdalen en mooie natuurgebieden. Maar tegelijkertijd diverse vraagstukken in de duurzame landbouw- en energietransitie. Het is een van de redenen waarom de gemeente Wierden in 1 proces aan twee van de instrumenten van de Omgevingswet wil werken: de omgevingsvisie en de omgevingsprogramma’s. De omgevingsvisie is kaderstellend met een lange horizon terwijl het omgevingsprogramma gericht is op uitvoering met een korte tot middellange termijn. 

Samen met inwoners
Daarnaast wil de gemeente inwoners intensief betrekken bij de totstandkoming van de plannen en met dit proces nieuwe initiatieven vanuit de gemeenschap te stimuleren. Daarom maken we gebruik van heel verschillende middelen om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken. We gaan aan de slag met gebiedsconferenties, digitale bijeenkomsten en enquête en gesprekken met specifieke doelgroepen. In 2024 willen we beide plannen opleveren en dan kan ook de uitvoering meteen beginnen. 

 

 

| Categoriën: Omgevingsvisie, Klimaatadaptie | Tags: | Aantal keer gezien: (356) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden