Nieuws

Met agrariërs en waterschap werken aan verdroging

Afgelopen jaren laten de gevolgen van klimaatverandering zich steeds duidelijker zien. Door de warme droge zomers hebben de landbouw en natuur het zwaar. We moeten anders omgaan met water. Maar hoe is dat voor agrariërs?

Langer vasthouden van water in het voorjaar betekent dat agrariërs later het land op kunnen en pas later een eerste snede van het land kunnen halen. Om deze financiële strop te voorkomen zijn creatieve oplossingen nodig. 

 

Doetinchem

In het buitengebied van Doetinchem zijn wij samen met agrariërs, het waterschap en de gemeente op zoek gegaan naar deze oplossingen. Een combinatie van flexibel peilbeheer, het verondiepen van sloten, waterberging in beekzones en een set aan maatregelen om meer water te laten infiltreren en zo het grondwater aan te vullen, worden nu besproken. Ook het gesprek zelf bleek belangrijk. Niet alleen voor agrariërs (‘Natuurlijk moeten we transformeren, maar dat gaat niet van vandaag op morgen’). Ook voor het waterschap, want ook zij kennen nog veel onzekerheden (‘We zullen moeten experimenteren om tot werkende oplossingen te komen’).

 

Ook in gesprek in uw omgeving met belanghebbenden over toekomstbestendig transformeren?

Neem contact op met Roelof Goodijk.

 

 

| Categoriën: Landschap, Inrichting | Tags: | Aantal keer gezien: (806) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden