Nieuws

Transities! 5 LOS projecten in boek Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Nederland is in transitie. LOS onderzocht de ruimtelijke implicaties van enkele actuele transitieopgaven met dank aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In het handboek Transities! ‘Ruimte voor Verandering’ zijn de projectresultaten van 129 deelnemende interdisciplinaire teams van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp te bewonderen. Hierin staan 5 projecten van LOS, waarin we samenwerkend met diverse partijen tot verrassende uitkomsten kwamen. En mede dankzij de financiële input van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie konden we net iets vrijer onderzoeken.

Gesprekken met agrariërs in Stichtse Vecht voor het project ‘De Boer op!’ nuanceerden het sterk gepolariseerde debat over de landbouwtransitie en maakten het tastbaar. Ook in Oostelbeers was in gesprek gaan met betrokkenen het toverwoord voor uiteindelijk een breed gedragen gebiedsvisie. In het project ‘De balans (op)maken in Herperduin’ werd grondgebonden extensieve landbouw geïntroduceerd met teelten waarbij het bodem en watersysteem leidend zijn. Het water was ook onder andere leidend in ‘Watermolenlandschap Kasteren’: ruimte voor ontwikkeling van een biodivers landschap. De laatste in het rijtje was een mooie opdracht met landelijke potentie. Groen structureel opnemen in sociale woningbouwprojecten: ‘Sociaal Groen’. Heldere rekenmodellen inclusief opbrengsten en besparingen qua gezondheid, biodiversiteit en klimaat. En o.a. pilotprojecten in gemeente Sittard-Geleen laten zien dat sociaal groen wél kan.

Diverse onderzoeken voor grote transities die we gezamenlijk als samenleving lokaal als maatwerk op moeten pakken. Van betrokken burger tot ondernemer en wethouder. Samen weerbaarder de toekomst in. In de inspiratiebijeenkomst ‘Brabantse Oogst’ van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie op woensdag 8 februari geeft Gerbert Smulders van LOS een inkijkje in het project ‘Oostrand Middelbeers’. Meer weten? Neem contact op met Gerbert Smulders.

Bekijk hier het boek 'Transities'

 

 

 

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer gezien: (309) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden