Nieuws

Eerste successen in proeftuin Zeeheldenbuurt in Sittard-Geleen

Kun je groot onderhoud, maatregelen voor klimaatadaptatie en smart city ambities combineren? Dat vroeg de gemeente Sittard-Geleen zich af. In hun toekomstvisie staan veerkracht en innovatie centraal, maar hoe doe je dat in de praktijk?

De gemeente benoemde de Zeeheldenbuurt tot proeftuin om dit uit te proberen. Een wijk met diverse sociale problematieken, zodat ook daarvan kon worden geleerd. Wij kregen samen met Braining the Future de opdracht om deze proeftuin vorm te geven.

Samen hielden we bijeenkomsten, workshops met jongeren en straatgesprekken met inwoners, woningcorporatie, basisschool, wijkagent enz.; kortom we kregen feeling met de wijk. Het vertrouwen van de inwoners in de lokale overheid bleek niet groot, maar door direct een aantal wensen van inwoners te vervullen, groeide dat vertrouwen gedurende het project. Zo is de overlast van bomen in een van de straten aangepakt (andere bomen worden bij de nieuwe straatinrichting opnieuw aangeplant) en is een sportcontrainer voor jongeren geplaatst, zodat ze buiten samen kunnen sporten. Ook heeft er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Het enthousiasme om samen de leefbaarheid van de eigen wijk te verbeteren is er nu! 

Er ligt een plan van aanpak voor de proeftuin met uitgangspunten voor de komende jaren, zoals vormen van samenwerking bij nieuwe inwonersinitiatieven en een aanpak om het beheer en leefbaarheid van de openbare ruimte te monitoren en daarvan te leren. 

Ook een proeftuin klimaatadaptatie, smart city en sociale versterking in uw gemeente? Neem contact op met: LOS stadomland, Hans van Kempen

 

| Categoriën: SMART, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (614) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden