Nieuws

St Oedenrode: Geen natte voeten meer door eigen inbreng 

Ook in St. Oedenrode in de wijk Dommelrode stemmen we het leefgebied af op het veranderende klimaat. LOS ging samen met de bewoners aan de slag met Klimaatrobuust Sint-Oedenrode Zuid inclusief herinrichting van de wijk. De eerste werkzaamheden zijn gestart…

Om beter om te gaan met periodes van droogte en neerslag, gaat de waterafvoer vanuit Dommelrode via bekkens naar een waterberging in natuurgebied Diependaal. Deze vernatting draagt bij aan natuurwaarde en biodiversiteit in het gebied. Door het regenwater te scheiden van de riolering creëert dit tevens droge voeten op het trottoir. Een uitdaging bij het herinrichten van de straten waren de bestaande grote bomen, wens voor meer groen én parkeren. 

Bewoners praatten per straatcluster mee over hun eigen straat tijdens bewonersbijeenkomsten en via een projectwebsite. Bewoners waren echt verrast dat ze mochten meebeslissen met als resultaat een gedragen plan. Deze afkoppeling in combinatie met herinrichting is onderdeel van meerdere klimaatrobuuste projecten in de gemeente Meierijstad. In St Oedenrode creëerden we 9 straatclusters voor de totaal 195 woonadressen, variërend van rijtjeswoningen tot en met tweekappers en vrijstaande woningen. 

Bepaalde delen van de straten werden herbestraat, molgoten in het midden van de straat zorgen bij hevige regenval voor meer waterberging óp straat en minder aan de trottoirkant. Ook maakten we gebruik van boomspiegels voor behoud van grotere bomen. Ook aan parkeeroplossingen is gedacht.  

Meer weten over hoe wij samen met bewoners wijken afkoppelen? Neem contact op met Anita Timmermans en/of Hans van Kempen.

 

 

 

 

 

| Categoriën: Inrichting, Interactieve planvorming | Tags: | Aantal keer gezien: (195) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden