Nieuws

De nieuwe balans van de gemeente Buren

De nieuwe balans van de gemeente Buren

Na meer dan twee jaar waarin samen met inwoners, belangenorganisaties en ketenpartners gewerkt is aan de omgevingsvisie voor de gemeente Buren, heeft de gemeenteraad op 14 juni de omgevingsvisie vastgesteld. Met alle verschillende belangen die speelden een hele uitdaging. 

De gemeente Buren is een afwisselende plattelandsgemeente met alle bijzondere kenmerken van het Nederlandse rivierenlandschap en de Betuwe in het bijzonder. Hierbinnen liggen 15 levendige kernen met een betrokken gemeenschap en sterk sociaal leven. Een gebied met veel kenmerken, waarden en normen van vroeger uit, maar ook een enorm sterk ondernemerschap en initiatief. Veel inwoners hechten aan het behouden van deze kwaliteiten, maar er is ook behoefte aan woningen en ruimte voor bedrijven. 

Door een uitgebreid proces waarin is gefocust op argumenten voor en tegen en te zoeken naar oplossingen waarin (tegengestelde) belangen verenigd konden worden, konden we de raad een goed onderbouwde visie voorleggen. Tegelijk biedt de visie ruimte voor uitwerking met lokale bewonersgroepen. Tenslotte hebben we voor deze visie intern bij de gemeente gewerkt, waardoor het bestaande beleid goed verankerd kon worden. 

Deze visie houdt Buren in balans, maar wel een nieuwe balans. Inspelend op klimaatverandering, versterking van de biodiversiteit en behoud van kwaliteiten, maar tegelijk ruimte voor het ondernemerschap dat zo kenmerkend is voor deze gemeente. Omgevingsvisie op de website van de gemeente Buren.

| Categoriën: Omgevingsvisie | Tags: | Aantal keer gezien: (1006) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden