Nieuws

Het verhaal van Oostelbeers

De Oostelbeerzenaren schrijven samen met LOS en Orbis het verhaal van Oostelbeers. Bijzonder, het initiatief hiervoor lag namelijk bij de inwoners zelf.

Een werkgroep uit het dorp wilde graag een visie op de dorpsrand ontwikkelen omdat hier diverse waarden en belangen bij elkaar kwamen en zij sturing wilde geven aan een duurzame afronding van de dorpsrand. Via de voucherregeling van het simuleringfonds Creatieve Industrie konden wij aan de slag om samen een visie op de Zuidrand van Oostelbeers te maken: het verhaal van Oostelbeers.

In 4 werksessies hebben we – via ontwerpend onderzoek - met grondeigenaren, bewoners, gemeente en waterschap een strategie gemaakt voor een duurzame afronding. 

In ons verhaal willen we het water langer in het gebied vasthouden, het oude patroon van hagen en singels deels terugbrengen, een nuttig landschap creëren waarin voornamelijk de zichtlijnen van en naar de kerktoren en verbindingen vanuit het dorp richting bos belangrijk zijn. Verder is er ruimte voor kleinschalige woonvormen en landgoederen met een dorps en landelijk karakter voor voornamelijk starters en senioren én volop aandacht voor ontmoeting.  

Inspirerend is het om te zien hoe alle deelnemers via het ontwerpend onderzoek het gebied en kansen beter leerden kennen, zo ontstond steeds meer enthousiasme om actief deel te nemen. We hebben een gezamenlijk verhaal geschreven waarmee wij denken dat er een basis is gelegd voor realisatie waarin voor alle partijen waarde ontstaat.

Binnenkort praten we met de gemeente, eigenaren en de werkgroep uit het dorp verder over hoe we ‘het verhaal’ kunnen vertalen naar een masterplan met een sluitende uitvoeringsstrategie.

| Categoriën: Landschap, Burgerkracht, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (843) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden