Nieuws

Samenwerken: een nieuw perspectief voor watermolenlandschap Kasteren

Samenwerken: een nieuw perspectief voor watermolenlandschap Kasteren

Hoe kan de voormalig Kasterense watermolen bij Liempde terug opgebouwd worden in een meer klimaatadaptief typisch watermolenlandschap? Energie voor wie?

Via een subsidie van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industie hebben we ontwerpend onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van een watermolen in het Dommeldal nabij Liempde. Dit project had de focus ‘energie en klimaat’. Het project onderzocht hoe het Dommeldal robuuster en klimaatadaptiever kan worden onder andere door het herontwikkelen van een watermolen en watermolenlandschap. 

In een reeks workshops met stakeholders, zoals grondeigenaren, belangenverenigingen en overheden hebben we een gedragen stip op de horizon geplaatst. We hebben een perspectief geschetst voor de transitie via 4 lijnen: landbouwontwikkeling, bossenstrategie, watersyteem en recreatie. Er moet nog wel wat water door de Dommel voordat de molen gebouwd kan worden maar de gedragen stip is geplaatst. Binnenkort praten we verder met Giel van Giersbergen als initiatiefnemer grondeigenaar voor de locatie van de molen en waterschap de Dommel. Watermolenlandschap Kasteren levert energie voor velen!

Het project werd ondersteunt door de UVA archeologie, gemeente Boxtel, Brabants landschap en Van Gogh National Park.

| Categoriën: Landschap, Energietransitie, Inrichting, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (978) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden