Nieuws

Met voor- en tegenstanders naar een visie voor zonnevelden en windmolens

Op naar een energieneutraal Leusden!

De gemeente Leusden wil energieneutraal worden. Januari 2021 vroeg gemeente Leusden LOS voor een visie voor het vinden van voldoende ruimte voor de opwek van zon- en windenergie. Uitgangspunt: een uitgebreide betrokkenheid van en draagvlak van deze visie onder inwoners en ondernemers. Maar hoe krijg je het goede gesprek met grote groepen inwoners die al bij voorbaat tegen initiatieven voor meer zon- en windenergie in gemeente Leusden zijn en sommige gedragen oplossingen worden geblokkeerd door de beperkte capaciteit van het net?

Een enquête, straatgesprekken, projectwebsite en fysieke en digitale bewonersavonden. Door een mix aan middelen in te zetten en het gesprek te richten op de argumenten voor en tegen de ideeën kregen we een breed beeld van alle relevante aspecten. In het voorkeursscenario hielden we rekening met de ‘tegenstanders’ van duurzame opwek door de ruimte voor zonneweides in veel kleinere stapjes mogelijk te maken en scherpe inrichtingsvoorwaarden op te stellen. De aanleg van minimaal 25% groen, borging van bodemkwaliteit en dubbelgebruik moeten zorgen voor kwaliteit. Door een zonneladder op te stellen komen de zonneweides eerst op de beste plek terecht. Bovendien hebben we een strategie opgenomen voor de koppeling van meerdere kleine projecten in het landelijk gebied om zo meer in te kunnen zetten op de boerendaken.

Initiatieven om in Leusden via zon of wind energie op te wekken, worden op basis van dit uitnodigingskader beoordeeld. Nu zijn inwoners en initiatiefnemers aan zet om met duurzame projecten te komen.

| Categoriën: Inrichting, Energietransitie | Tags: | Aantal keer gezien: (572) |

Bijlage

  1. Energie_Leusden-ZonWind.pdf 16-3-2022 13:37:11

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden