Nieuws

Het Groene Goud van Berg en Dal

Het Groene Goud van Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal heeft goud in handen met haar fraaie natuurgebieden! Dat is de belangrijkste conclusie uit de enquête die we eind 2021 hielden onder de bevolking. Hoe dragen deze resultaten bij aan het verder vormgeven van de Omgevingsvisie door gemeente Berg en Dal? Want hier ligt wel een uitdaging natuurlijk… 

LOS helpt de gemeente met het opstellen van de omgevingsvisie. Om te horen wat de bewoners belangrijk vinden, vulden 538 bewoners de enquête online of via de lokale krant De Rozet in. Hieruit  blijkt dat maar liefst 80% van de deelnemers de natuurgebieden aan hun leefomgeving het meest waardeert. 

Hiermee realiseren we ons dat de natuurgebieden niet alleen voor bezoekers maar ook voor bewoners zelf erg belangrijk zijn. De natuurgebieden hebben grote maatschappelijke waarde; voor de biodiversiteit en voor de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Ook de economische waarde is groot. De natuurgebieden trekken recreanten waar ondernemers van profiteren. Daarnaast heeft Berg en Dal een sterke zorgsector die goed past in de rustige groene omgeving. 

Kortom, de natuurgebieden zijn het groene goud van Berg en Dal waar het zuinig op moet zijn: een belangrijk uitgangspunt voor de omgevingsvisie. Tegelijk komt uit de enquête naar voren dat een groot deel van de respondenten vindt dat er gekeken moeten worden naar windmolens en het uitbreiden van dorpen met woningen. Daarnaast leidt recreatie en toerisme soms ook tot overlast. Dit soort nieuwe ontwikkelingen vragen om ruimte in het groene open buitengebied dat juist zo gewaardeerd wordt. Dilemma’s dus. 

Met de uitkomsten van de enquête heeft de gemeente nu een ‘gouden’ inzicht in wat hun bewoners het belangrijkst vinden in hun omgeving. Verder gebruiken we de uitslagen om de gesprekonderwerpen voor de Week van de Omgeving te bepalen.  Hiermee gaan we met de bevolking in gesprek en werken we samen met hen verder aan de omgevingsvisie voor Berg en Dal. Samen verder smeden aan het groene goud voor Berg en Dal…

Benieuwd naar de resultaten in één overzicht? Kijk hier

 

 

 

 

| Categoriën: Omgevingsvisie, Interactieve planvorming, Burgerkracht, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (1085) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden