Nieuws

Gilze en Rijen wil zonnevelden die een tien verdienen!

Ben jij een initiatiefnemer voor zonnepanelen in de gemeente Gilze en Rijen? Dan moet je minimaal een 10 scoren! Dat staat o.a. in de Handreiking Zonne-energie, die de gemeenteraad recent heeft vastgesteld. Hoe heeft de gemeente dit samen met LOS aangepakt?

Gilze en Rijen wil haar ambities waarmaken om energieneutraal te worden. Daarvoor zijn initiatieven nodig voor zonneweides, die ook financieel haalbaar zijn. Tegelijk maken betrokken inwoners zich zorgen om de kwaliteit van het landschap en het bodemleven. Hoe breng je deze belangen bij elkaar? 

LOS maakte voor de gemeente een handreiking. Hiern zorgen de eisen voor goede kwaliteit, maar is de uitvoering flexibel genoeg om op elke plek de realisatie mogelijk te maken. We hebben dat gedaan door initiatieven te scoren aan de hand van harde en zachte eisen. Met een tien ben je geslaagd!

De harde eisen gelden voor alle initiatieven. Zo moet je altijd je buurt betrekken bij het plan, geldt een opruimplicht na 25 jaar en bovendien moet een initiatiefnemer aantonen dat het bodemleven in stand blijft, oa. door 25% grond onbedekt te laten. Hiermee scoort een initiatief een 6. Daarnaast moet het initiatief nog minimaal 4 punten scoren met de zachte eisen. Dit zijn verschillende opties waaruit de initiatiefnemer kan kiezen; maatwerk. Alle opties zorgen voor meerwaarde voor de omgeving en/of maatschappij. Voorbeelden:

  • Zuinig ruimtegebruik. De trede van de zonneladder: ‘Ja, mits’ levert 2 punten op.
  • Meer dan 25% van het zonneveld is niet bedekt. Afhankelijk van het percentage, levert dit 1, 2 of 3 punten op.
  • Dubbelgebruik. Iedere vorm van dubbelgebruik levert 1 punt op.
  • Opruimen van bebouwing en verharding levert 2 punten op. 

Voor initiatiefnemers levert dit flexibiliteit en een makkelijke lijst om te toetsen of zij in aanmerking komen voor de plaatsing van zonnepanelen. Wij, LOS stadomland, hebben deze handreiking met veel plezier gemaakt. Bewoners, belanghebbenden, ambtenaren en raadsleden hebben actief meegedacht en zo de handreiking verbetert. 

De hele handreiking lezen? Ga voor de 10!

Ook benieuwd naar deze aanpak? Neem contact op met ons

 

 

| Categoriën: Inrichting | Tags: | Aantal keer gezien: (691) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden