Nieuws

Een nieuwe compositie in Ons Oosterheide

Johann Strauss die met Giaovanni Pierluigi da Palestrina en Herman Boerhaave anno 2021 een bloemachtige symfonie componeert? LOS gaat samen met inwoners, woningcorporatie Thuisvester en gemeente Oosterhout aan de slag met de herstructurering van een wijk met negen verouderde portiekflats.

Kansen
Dat biedt de kans om woningen duurzamer te maken, een andere woningtypologie toe te voegen en een betere aanhaking op het groen. Maar hoe doe je dat als er veel inwoners met veel plezier op deze plek wonen? LOS stadomland kreeg deze mooie opdracht omdat we in veel projecten stapsgewijs met inwoners in gesprek gaan om samen tot een goed plan te komen. Inwoners werken op deze manier opbouwend mee aan hun eigen nieuwe woonomgeving. 

Informatievoorziening
We hebben daarvoor een open proces ontworpen. Een wijkstudie vooraf maakt dat we goed geïnformeerd met de inwoners in gesprek gingen. In bewonersavonden met een maquette, een rondwandeling met bewoners en diverse nieuwsbrieven kregen de inwoners inzicht in het plan en de planning. Op een speciale website: https://ons-oosterheide.nl kunnen omwonenden betrokken blijven en in gesprek gaan met elkaar en met de ontwerpers van LOS. Wat vinden bewoners belangrijk? Sfeer, spelen en ontmoeten in de buitenruimte, sociale veiligheid, groen, biodiversiteit en verkeer en parkeren bijvoorbeeld zijn gespreksthema’s. 

Compositie
Klinkende namen als Paterserf, Bloemenbuurt, Componistenbuurt, Schrijversbuurt, Natuurkundigenbuurt. Inwoners krijgen net als hun beroemde naamgevers zoals Johann Strauss en Herman Boerhaave een stem in het geheel. Samen werken aan verbinding, een veilige en duurzame woon- en leefomgeving met meer groen voor diverse leeftijdsgroepen met oog voor klimaatverandering en verbindende wijkvoorzieningen. Een mooie compositie toch?

Benieuwd? www.ons-oosterheide.nl

 

| Categoriën: Inrichting, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (830) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden