Nieuws

Het nut van praatprenten en digitale enquête: Buurtbewoners van de Molenwijk in Malden praten mee...

Park de Schoren

We zijn gestart met een co-creatieproces voor een ontwerp van een klein buurtpark in Malden en een beeldkwaliteitsplan voor een nieuw gebouw in dat park. In de wijk verdwijnt een schoolgebouw. Dit vraagt om de vernieuwing van de parkachtige omgeving van deze school. De omgeving is behoorlijk versleten maar wel lekker groen. Een werkgroep vanuit de wijk had al een globale visie gemaakt die voor ons het vertrekpunt is voor het ontwerp. Heel fijn deze samenwerking!

Deze week hadden we 3 werkbijeenkomsten achterelkaar steeds met zo’n 20 bewoners. Dit keer weer eens live in een zaaltje, op gepaste afstand en gelukkig ook een keer buiten. Om de discussie te prikkelen en het ontwerpproces te versnellen hadden we 3 schetsen gemaakt en enkele belangrijke thema’s zoals klimaatadaptatie en maatschappelijke waarde verbeeld. Aan de hand van deze thema’s en de schetsen ontstond een goede discussie met argumenten die ons richting geeft voor een volgende schets. Via Mentimeter, een digitale enquête app, konden we snel peilen wat mensen belangrijk vinden maar ook inspiratie ophalen. Ook na de bijeenkomst kunnen inwoners via deze weg hun ideeën over de voorlopige schetsen delen.

De 3 sessies hebben onze rugzak gevuld om over enkele weken met een nieuwe schets te komen. 

Voor ons én bewoners werkt het enorm goed om te werken met modellen als praatprenten. Niet bedoeld als oplossing maar als onderzoeksmiddel. Zo krijg je vraagstukken en kansen in beeld én kun je elkaar inspireren door meteen met beelden te werken.

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer gezien: (858) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden