Nieuws

Kansen van de Noordzee

Kansen van de Noordzee voor de Provincie Zuid-Holland


Er zijn veel ontwikkelingen op en rond de Noordzee. Wat zijn daarvan de kansen voor de Provincie Zuid-Holland? Samen met Wageningen Universiteit en Ecorys werken we aan deze onderzoeksopdracht voor de Provincie Zuid-Holland. Het werk is nog niet helemaal af, maar twee onderwerpen vallen ons als LOSstadomland nu al op.


Ten eerste de waanzinnig snelle ontwikkeling van ‘wind op zee’. Elektriciteit uit ‘wind op zee’ is spotgoedkoop aan het worden. De omvang van de windmolenvelden wordt enorm. Daardoor wordt de zee echt, en voor het eerst, fysiek geoccupeerd. De zee wordt verdeeld in windmolenvelden en de rest. En dan is de vervolgvraag: wat doen we ‘in’ die windmolenvelden? Gaan we daar natuur ontwikkelen, zeewier telen, recreëren, industrieterreinen maken? De schaal is ongekend, en alles is nieuw. Er ligt een enorme innovatievraag en daarna een implementatievraag. Wat een kans voor Zuid-Holland!  


En dan de kustlijn. Hoe meer we de toekomst van de kustlijn als een integrale ontwerpvraag zien, hoe groter de kansen zijn. Dynamisering aan de zeezijde (zandmotoren) én aan de landzijde, en meer onderzoek doen naar de afwisseling van ‘harde’ en ‘zachte’ kustverdediging levert meer mogelijkheden voor natuur en recreatie. En de kennis die zo ontwikkeld wordt is op de langere termijn nodig als we een maatschappelijk debat voeren over de houdbaarheid van de huidige kustlijn bij zeespiegelstijging. Want dat debat komt er.   

| Categoriën: Landschap, Visie | Tags: | Aantal keer gezien: (1811) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden