Nieuws

De straat op in Geldrop en Mierlo!

 

De straat op in Geldrop en Mierlo! 

Voor de gemeente Geldrop-Mierlo maken we een omgevingsvisie. Dit doen we in een aantal fases. De eerste fase is het ophalen van de vraagstukken en opgaven. Normaal gesproken doen we dit fysiek samen met inwoners, ambtenaren en stakeholders. Helaas is dat in deze periode met Corona niet mogelijk. 

 

Hoe doen we dat dan wel?

Naast de digitale gesprekken met ambtenaren en stakeholders en een uitgebreide internetenquête voor alle inwoners op de website www.geldrop-mierlo-opwegnaar2040.nl hebben we 1,5 meter straatgesprekken gehouden op verschillende plekken in de dorpen.

De internetenquête hebben we onderverdeeld in verschillende onderwerpen. De onderwerpen waren wonen, voorzieningen, bereikbaarheid, werken, gezondheid, het buitengebied, recreatie, openbaar groen, sociale cohesie, functie vermenging, veiligheid en energieneutraal. Binnen de onderwerpen hebben we verschillende vragen gesteld waar de deelnemers meerkeuze antwoorden hadden. De uitkomsten zijn nog te steeds te zien op de website.

Tijdens de straatgesprekken hebben we aan inwoners drie soorten vragen gesteld. Bij de eerste vraag vroegen we wat volgens de inwoners het mooiste of beste van hun wijk is, zodat we konden achterhalen wat kwaliteiten van hun wijk zijn. De tweede vraag ging in op de knelpunten die in de wijk aanwezig waren. Bij de laatste vragen vroegen we wat er beter zou kunnen in de toekomst of welke veranderingen op de gemeente afkomen waar we op moeten anticiperen. Met deze vragen wilden we achter de toekomstige opgaves komen van onze gemeente. Tijdens de straatgespreken hebben we 164 mensen gesproken. Uit de straatgespreken hebben we verschillende conclusies kunnen trekken. Zowel algemene conclusies als conclusies specifiek voor een wijk.

 

Hoe gaan we verder?

Met de input uit de digitale gesprekken, interne enquête en de straatgesprekken werken we aan de opgavennotitie. Aan de hand van de opgaven werken we toe naar ideeën en oplossingen die we tijdens ‘de week van de omgevingsvisie’ uitgebreid met stakeholders, inwoners en ook ambtelijk gaan aanscherpen zodat we daarna met de uiteindelijke visie aan de slag kunnen gaan! 
 

| Categoriën: Omgevingsvisie, Interactieve planvorming | Tags: | Aantal keer gezien: (1265) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden