Nieuws

Sint-Oedenrode Zuid is aan zet!

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met meer en hevigere regenbuien, langere perioden van droogte of juist extreem warm weer. Het is belangrijk om de leefomgeving hierop aan te passen. Hiermee zijn wij aan de slag gegaan in Sint-Oedenrode Zuid, samen met de bewoners! Wij werken aan twee plannen. Een plan voor de afkoppeling van het hemelwater in de wijk Dommelrode en een plan om de waterhuishouding in het natuurgebied Diependaal aan te passen. We vertragen de afvoer van het water én we laten het zoveel mogelijk ter plekke in de grond wegzakken. En daarmee pakken we ook gelijk problemen van verdroging in het gebied ten zuiden van de Zuidelijke Randweg in de zomer aan.
 
In de wijk Dommelrode zijn wij actief met de bewoners bezig om hun leefomgeving te verbeteren. Zij hebben veel ruimte om inbreng te geven, en dat is maar goed ook. Hoe zit dat? Om de nieuwe voorzieningen aan te kunnen leggen moeten we de straatverhardingen, trottoirs en een deel van de groenstroken verwijderen. Naast de aanleg van (ondergrondse) voorzieningen gaan we ook de straat duurzamer inrichten. En die nieuwe inrichting bepalen we samen met de bewoners van de wijk. 
 
Tijdens onlinebijeenkomsten hebben we de bewoners gevraagd wat er beter kan in hun straat en wat hun wensen zijn. Hier kwam duidelijk naar voren dat men over het algemeen zeer tevreden is over de wijk, maar dat er wel enkele dingen verbeterd kunnen worden. Zo willen ze graag de karakteristieke, groene uitstraling van de wijk behouden, maar zijn er her en der wel wat parkeerproblemen en te smalle rijbanen. Ook hebben de bewoners aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van spelende kinderen op straat. Aan de hand van deze inbreng, en de technische mogelijkheden, zijn wij vervolgens met de Gemeente Meijerijstad en Megaborn gaan schetsen. De resultaten hiervan zijn nu online in te zien op de projectwebsite.
 
En nu? Nu is de straat weer aan zet! Wij hebben de schetsontwerpen ook bij de bewoners in de brievenbus gedaan en tijdens de volgende bijeenkomst gaan wij hun wensen verder bespreken. Door naar hen te luisteren komen wij tot nieuwe inzichten én wordt het ontwerp alleen maar beter. Wij kijken er dan ook naar uit om deze zomer een mooi, klimaatrobuust plan op tafel te leggen. Zodat volgend jaar de eerste schop in de grond kan!

| Categoriën: Inrichting, Interactieve planvorming, Burgerkracht | Tags: | Aantal keer gezien: (2427) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden