Nieuws

​​​​​​​Zaltbommel kleurt buiten de lijntjes

Wat willen bewoners van Zaltbommel graag zien voor hun deur en in hun wijk? Een park, een pluktuin, een centraal plein of een boulevard met grote bomen misschien?

 

Deze vragen hebben we de klankbordgroep voorgelegd. In Zaltbommel worden het zwembad Akwamarijn en de Sporthal De Ring, in de wijk de Vergt, gesloopt. Dit geeft ruimte voor een nieuwe ontwikkeling. LOS maakt momenteel een stedenbouwkundige visie en gaat daarna ook aan de slag met het verkavelingsplan en de inrichting van de openbare ruimte. Dit doen we samen met de bewoners van de wijk en een aantal organisaties. Zij vormen de klankbordgroep.

 

We zijn het traject gestart met het ophalen van de wensen in een digitale sessie. Met de input hebben we 3 schetsmodellen gemaakt. De modellen waren uiteenlopend, juist om de klankbordgroep een keuze te geven. We hebben in kleine groepjes de modellen behandeld en geprobeerd een antwoord te geven op de vraag welke variant de voorkeur heeft en hoe die verbeterd kan worden. 

 

Afgelopen week hebben we de voorkeursvariant gepresenteerd aan de klankbordgroep. Het ontwerp is een sterke combinatie van twee schetsmodellen met als belangrijkste uitgangspunt: een speels en groen ontwerp. Gebaseerd op de behoefte naar een onderscheidend ontwerp, ‘anders’ dan er al is in de wijk en een ontwerp dat zich afzet tegen de traditionele opzet. Daarnaast lonkt het groene karakter. Ook tijdens de digitale werksessie van afgelopen week kwam dit naar voren. 

Gezamenlijk hebben we een begin gemaakt met het opstellen van de uitgangspunten voor de volgende fase in het project.

 

Voor LOS is dit een inspirerende manier om tot een stedenbouwkundige visie te komen. We gebruiken het ontwerp als middel. We kijken op concreet niveau wat er mogelijk is om te onderzoeken wat wenselijk en haalbaar is. Door de uitgangspunten hier uit te filteren komen we tot een integrale visie. Het is een proces waarbij je letterlijk in- en uitzoomt op een gebied, waarbij je interactief werkt en waar, wat ons betreft, een enorm draagvlak ontstaat voor het ontwerp voor de volgende fase(s)!

| Categoriën: Visie, Ontwerp, Interactieve planvorming | Tags: | Aantal keer gezien: (2468) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden