Nieuws

Aan de slag in de binnensteden van Amersfoort en Hengelo!


2021 is voor ons mooi begonnen met nieuwe opdrachten in twee grote binnensteden. In Hengelo zijn we gevraagd om te helpen bij de Omgevingsvisie voor de binnenstad en Hart van Zuid. We werken momenteel aan het kaderdocument waarin we het speelveld bepalen voor de volgende fase. Daarin gaan we de visie samen met de samenleving verder invulling geven. In de binnenstad van Amersfoort gaan we in samenwerking met Stec Groep aan de slag met een ontwikkelvisie en -strategie voor de centrumstraat De Kamp. Van oudsher één van de centrale toegangsroutes naar de oude vestingstad. De straat heeft grote kwaliteiten maar er speelt ook een aantal actuele opgaven (o.a. leegstand, ondermijning en een verouderde openbare ruimte) die vragen om een nieuw ontwikkelperspectief.

Bij LOS hebben we veel ervaring met, en een grote passie voor centrumgebieden. Het zijn de plekken die bepalend zijn voor de identiteit van de stad of het dorp, de plekken waar herinneringen en ontmoetingen ontstaan en waar ruimte is voor initiatief en ondernemerschap. Tegelijk staan centra en binnensteden voor een uitdagende transformatieopgave. De groei van online winkelen en de coronacrisis hebben grote impact op het voorzieningenaanbod en de bezoekersaantallen, maar leveren ook weer nieuwe kansen op. De behoefte aan woningen voor een- en tweehuishoudens is groot en juist voor hen zijn centrumgebieden interessant. Het is de uitdaging om onze aantrekkelijke binnensteden mee te laten bewegen met de nieuwe tijd en de kansen te benutten. Met de nieuwe opdrachten in Hengelo en Amersfoort gaan we daar concreet invulling aan geven! 
 

| Categoriën: Omgevingsvisie, Centrumplan | Tags: | Aantal keer gezien: (2333) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden