Nieuws

Pius Park Panningen

Een groep van zo’n 25 mensen vanuit diverse ‘clubs’ in het park heeft zich verenigd tot partners van het Pius Park om samen te werken aan de ontwikkeling van hun Park. Het Pius Park is een gebied dat in de loop van de jaren op een organische manier is ontstaan waarin zowel sport, als onderwijs, wonen en zorg samen komen. Door het organische ontstaan ontbreekt de samenhang en voelt het als ‘knip en plakwerk’. De partners hebben samen een bidbook gemaakt waarin ze hun visie op het park hebben neergezet, dit hebben ze aangeboden aan de gemeente. De gemeente Peel en Maas heeft het bidbook dankbaar ontvangen en heeft daarop de partners gevraagd mee te doen in een volgende stap die dan door de gemeente wordt getrokken. LOS is gevraagd om die stap te begeleiden. 

We werken nu samen met beleidsambtenaren en alle partners aan een visie 2.0. Om daar te komen hebben we eerst alle partners gesproken om zo een analyse te maken van alle wensen en ideeën. Vervolgens hebben we laten zien waar de gedeelde ambitie en samenhang zit, maar ook waar de tegenstrijdigheden en bedreigingen liggen. Ook leggen we de link met het beleid van de gemeente. 

Vanuit de analyse werken we nu aan een eerste ontwerp; een masterplanschets met daarbinnen enkele scenario’s die opties in beeld brengen. Die schets is goed ontvangen en de discussie heeft ons voldoende inzicht gegeven om de visie verder aan te scherpen.

In het ambitiescenario dat er nu ligt introduceren we een centrale sportboulevard door het park. Deze verbindt alles intern en vormt ook een duidelijke entree naar het park. Het park wordt maximaal autovrij, we maken het zo aantrekkelijk mogelijk om te voet of fiets door het park te bewegen. We bundelen zoveel mogelijk activiteiten in een centraal hart of ‘plein’ en verspreid over het park word je getriggerd om in beweging te komen. 
 

| Categoriën: Visie, Burgerkracht, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (2223) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden