Nieuws

LOS helpt met de versnelling in woningbouwopgaven!

De behoefte aan voldoende en vooral geschikte woningen in Nederland blijft stijgen. Wij zien in onze werkvoorraad dat de vragen voor stedenbouwkundige plannen, versnellingsopgaven en ontwikkelvisies (gelukkig) toenemen. Verschillende gemeentes, ontwikkelaars en corporaties hebben ons gevonden. We moeten echt met z’n alle de handen uit de mouwen steken om de vraag en aanbod naar nieuwe woningen en aantrekkelijke woonomgevingen in balans te brengen.

Naast de woningbouwprojecten waar we al aan werken zoals Goede Vaart in Someren, Beeks Buiten in Prinsenbeek, Veghels Buiten en De Bolst (beide in Meierijstad) zijn er de laatste tijd een aantal nieuwe interessante opdrachten binnen gekomen waar we met veel plezier aan werken. Iedere plek en elke opgave is uniek waardoor ieder project elke keer een nieuwe uitdaging voor ons is. Dit maakt ons werk daarom nooit saai en steeds relevant! 

 

We vertellen met trots over onze projecten waarmee we ons steentje proberen bij te dragen aan het woningtekort

 

Transformatie melkveehouderij Biest-Houtakker tot een eigentijds erf

In Biest-Houtakker komt een melkveehouderij vrij aan de rand van het dorp. De plek is prachtige om te wonen, aan de rand van het dorp, vlakbij het Wilhelminakanaal en een natuurgebied met uitgebreide fiets- en wandelmogelijkheden. Door het maken van een aantal modellen proberen we meer grip te krijgen op de plek om uiteindelijk naar een verkavelingsplan door te werken dat past binnen het straatbeeld, het dorp en natuurlijk aansluit op de woonbehoeften. 

 

Stedenbouwkundige schets uitbreidingslocatie 

We zijn net voor een marktpartij gestart met een stedenbouwkundige studie en schets voor een uitbereidingslocatie die past binnen het zoekgebied vanuit de provinciale verordening en de omgevingsvisie van de gemeente. We maken  nu een model dat past bij deze bijzondere plek en aansluit op de structuur en de behoeften uit het dorp. We zoeken naar een woningbouwprogramma en woonmilieu dat een aanvulling is in de lokale behoefte.

 

Nieuw woonconcept voor samenwonen

Samen met buurschap.nu gaan we aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw woonconcept voor het samenwonen van diverse generaties. Een pril en bijzonder initiatief waarover we binnenkort meer zullen laten weten.

 

Herstructurering jaren ’60-wijk

Woningbouwcoöperatie Thuisvester wil een impuls geven aan een grote wijk uit de late jaren ’60, begin ’70. Daartoe maken we een snelle wijkvisie en zoomen vervolgens in op 6 herstructureringslocaties waarmee betere woningen kunnen worden toegevoegd en waarmee de vaak matige kwaliteit van de omgeving een lift kan krijgen. We zoomen ook in op een wijkcentrumlocatie waarbij voorzieningen en ontmoeten centraal staat.

Voor de opgave is behoefte aan een helder stedenbouwkundig kader. Leefbaarheid, transparantie, veiligheid en uitstraling zijn belangrijke thema’s binnen deze opgaven. Samen met bewoners, gemeente en de woningbouwcoöperatie gaan we aan de slag om te werken aan een waarde(n)vollere omgeving! 

 

Gebiedsontwikkeling in Westervoort met ontwikkelstrategie 

In Westervoort werken we aan een haalbaarheidsstudie en ontwikkelstrategie voor woningbouw aan de westzijde van het dorp. De nabijheid van overlast gevende industrie, eventuele uitplaatsing van sportaccommodaties, verkeersafwikkeling en de financiële haalbaarheid maken de transformatie van het 21 ha grote gebied complex. Tegelijkertijd is het de kans voor Westervoort om op loopafstand van het centrum en het treinstation de westelijke dorpsrand dusdanig af te ronden dat er een verbinding ontstaat met de uiterwaarden van de IJssel en met natuurgebied Driegaarden.

 

Stedenbouwkundige schets Zuilichem

Ook kleine plannen dragen bij aan de woningbouwopgaven. We maken in opdracht van een particuliere grondeigenaar een aantal verkavelingsvarianten voor een locatie in het buitengebied van Zuilichem. Doel is enerzijds het verkennen van het ontwikkelpotentieel van de locatie en anderzijds tot een passende stedenbouwkundige opzet te komen waar de gemeente Zaltbommel ook over te spreken is.

 

Versnelling in Oirschot

Samen met Braining The Future hebben we zojuist een onderzoek afgerond over hoe de gemeente Oirschot haar grote woningbouwopgave zou kunnen aanpakken. Het is een onderzoek en advies naar de behoeften en gewenste woonkwaliteiten maar ook naar de fysieke ruimtelijke (on)mogelijkheden en milieus om te bouwen en her ontwikkelen in de dorpen van Oirschot. 

 

Wat is nu specifiek onze bijdrage?

We hebben de ervaring, kennis en tools om dergelijke projecten vlot op te pakken en te realiseren. We richten ons vooral op de publieke ruimte die de nieuwe woongebieden dragen en waarbinnen de nieuwe woningen en plek krijgen. We sturen daarbij uiteraard op het woningprogramma en de mix zodat levendige milieus ontstaan maar vooral op het beeld van alles dat zichtbaar is vanuit de publieke ruimte. In die ruimte weten we alle actuele thema’s rondom klimaatadaptatie, mobiliteit, exclusiviteit en gezondheid en plek te geven.  

 

Stedenbouwkundige visie, uitbreidingswijk Overasselt.

In het dorp Overasselt is behoefte aan nieuwe woningen voor ouderen en starters. Vanuit het dorp liggen hiervoor al een aantal initiatieven. De gemeente heeft hierdoor behoefte aan een visie op het gebied tussen de Zilverbergweg en de Kruiskampstraat om zo gericht te kunnen sturen in de woningbehoefte en de initiatieven te toetsen. Samen met de gemeente, verschillende stakeholders en de meedenkgroep werken we aan een stedenbouwkundige visie voor dat gebied. We maken verschillende modellen waarin we uitgaan van een dorps woonprogramma passend bij de maat en schaal van het gebied en het dorp. Daarnaast doen we een studie naar een passende plek en een goed concept van 10 ‘tiny houses’ binnen het plangebied. Samen met Grondgidsen werken we gelijktijdig aan een ontwikkelstrategie zodat we naast een ‘mooi’ plan ook een haalbaar plan neerzetten waar de gemeente mee aan de slag kan. 

Benieuwd naar eerder gemaakte woningbouwplannen? Bekijk de projecten op de website of klik hier voor de brochure ‘woongebieden’ (18mb)
 

| Categoriën: Ontwerp | Tags: | Aantal keer gezien: (1388) |

Bijlage

  1. LOS-portfolio-Woongebieden_LR.pdf 8-3-2021 13:51:52

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden