Nieuws

Online platform energietransitie Soest

Via een online platform kunnen bewoners, grondbezitters en andere geïnteresseerden in de gemeente Soest meedenken over en reageren op de energietransitie. LOS is samen met de gemeente Soest in gesprek met bewoners om het uitnodigingskader voor grootschalige energieopwekking te maken. Na de fysieke en online workshops over de kansen en bedreigingen voor zonnevelden en windturbines kan er nu ook online gereageerd worden op zonenwindsoest.nl

Het platform bestaat uit drie delen. Allereerst kan er gereageerd worden op de opbrengsten van de workshops die eerder plaats hebben gevonden. Zo stellen we de vraag of bewoners het wel eens zijn met wat er eerder is ingebracht. In het tweede deel kunnen nieuwe locaties en argumenten worden ingebracht om aan te geven wat men belangrijk vindt bij de keuze voor zonnevelden en windturbines. In de laatste stap kunnen bewoners hun mening geven over hoe ze kijken naar een mix van zonne-energie en windenergie.

LOS werkt in dit participatietraject voor het uitnodigingskader grootschalige energieopwekking in de gemeente Soest samen met Over Morgen en The Imagineers.

| Categoriën: Landschap, Visie, Interactieve planvorming, Burgerkracht, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (1847) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden