Nieuws

Vanuit een wijdere blik op de wijk naar passende interventies

Vanuit een wijdere blik op de wijk naar passende interventies

De wijk Oosterheide in Oosterhout is op onderdelen versleten. Woningbouwcorporatie Thuisvester gaat binnenkort ruim 200 woningen op diverse plekken in de wijk slopen omdat renovatie van deze woningen niet meer loont. Een interventie met impact voor de bewoners en de wijk. 

LOS gaat voor 5 deellocaties – waar die sloop en nieuwbouw plaatsvindt – en voor het buurtcentrum stedenbouwkundige studies maken.

Maar voordat we op dat niveau inzoomen werpen we eerst een wijdere blik op de wijk. We gaan op zoek naar aanknopingspunten om de wijk integraal te verbeteren. Hierbij kijken we niet alleen met een ‘ruimtelijke bril’ maar ook met een ‘sociale bril’. Zo kijken we wijder naar vraagstukken die we zouden willen aanpakken in de wijk. Hoe behouden we de kwaliteiten van de wijk, benutten we kansen en maken we toegevoegde waarde zoals oriëntatiepunten, versterken we de sociale waarde van de openbare ruimte en maken we de openbare ruimte klimaatbestendig? Vanuit dit bredere perspectief kijken we vervolgens hoe we deze vraagstukken concreet kunnen koppelen aan de interventies voor de 5 deellocaties en voor het buurtcentrum.

Een super mooie opdracht, die we samen met bewoners van de wijk, de gemeente Oosterhout en Thuisvester gaan uitvoeren. Vanuit een wijdere plek naar passende interventies. Voor deze opdracht werkt bovendien een stagiaire mee vanuit de Avans Hogeschool die zelf in de wijk woont. Hoe leuk is dat?

| Categoriën: Inrichting, Ontwerp, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (2074) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden